نحوه ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص و شرکتها

آموزش تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص و شرکتها

چه اشخاصی موظف به ارائه اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی هستند؟

در ادامه مقاله به این موضوع اشاره می‌کنیم که اظهارنامه مالیاتی شامل چه کسانی میشود؟

 1. کلیه شخصیت‌های حقیقی که در ایران مشغول به فعالیت بوده و معاف از مالیات نیستند.
 2. کلیه شخصیت‌های حقوقی که در ایران مشغول به فعالیت بوده و معاف از مالیات نیستند (مثل ناشران).
 3. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که در خارج از کشور مشغول به کار هستند.
 4. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که خارج از کشور اقامت دارند اما درآمد ‌آن‌ها از داخل ایران است.
 5. کلیه اتباع غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) که در ایران درآمد دارند، مشمول مالیات هستند.

چه اشخاصی ملزم به تسلیم اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی نیستند؟ (اظهارنامه مالیاتی برای چه کسانی نیست؟)

 • شهرداری‌ها و سازمان‌های زیر مجموعه در ۳۱ استان کشور
 • کلیه سازمان‌ها و نهادهایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند
 • کلیه موسسات و وزارت خانه‌ها
 • کارگران، صیادان، عشایر، شرکت‌های تعاونی دانش آموزی و دانشجویان
آموزش ارسال اظهارنامه مالیاتی
آموزش ارسال اظهارنامه مالیاتی

مراحل ثبت نام الکترونیکی برای ارسال اظهارنامه مالیاتی؛ نحوه ثبت نام اظهارنامه مالیاتی ۱۴۰۲

چند سالی است که تنظیم اظهارنامه مالیاتی به دستور سازمان امور مالیاتی به شیوه الکترونیک و بدون مراجعه حضوری انجام می پذیرد و در ۵ مرحله انجام می شود :

مرحله اول: پیش ثبت نام الکترونیک اظهارنامه های مالیاتی

در این مرحله، شما باید کد اقتصادی داشته باشید. اطلاعات پایه ای شرکت دریافت شده و پس از تایید شماره تلفن همراه اعلامی در سیستم، تاییدیه پستی با کد پستی  ۱۰ رقمی را در سیستم بارگذاری کنید.

مرحله دوم: صحت سنجی اطلاعات

در این مرحله پس از انجام پیش ثبت نام الکترونیک، می بایست بخشی از اطلاعات ثبت شده در مرحله  قبلی از منابع مختلف، استعلام و راستی آزمایی شده و پس از تایید صحت اطلاعات، وارد مرحله سوم شوید. اگر اطلاعات صحیح نبود، موضوع با پیامک به شماره تلفن وارد شده اطلاع داده خواهد شد.

مرحله سوم: تولید و ارسال اطلاعات کاربری برای اظهارنامه مالیاتی

در این مرحله، اگر اطلاعات پیش ثبت نام مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور قرار بگیرد، کد کاربری و رمز عبور برای شما ایجاد شده و به صورت پیامک ارسال می شود.

مرحله چهارم: ثبت نام الکترونیک

در این مرحله، بعد از دریافت اطلاعات کاربری، وارد سامانه شده و اطلاعات اقتصادی بنگاه خود را پر کنید.

مرحله پنجم: اعتبار سنجی

اعتبار سنی ستادی و میدانی اطلاعات وارد شده اتجام می شود و با پرونده‌های فزیکی تطبیق خواهد شد. اگر مغایرتی پیدا شود به صورت پیامک اطلاع رسانی خواهد شد. اگر اطلاعات شما مورد تایید سازمان باشد، وارد وضعیت ۴۵ می شوید که ارسال اظهارنامه الکترونیک است.

ورود به سامانه اظهارنامه مالیاتی با نام کاربری

تمامی مودیان مالی برای ثبت اظهارنامه‌های خود در سازمان امور مالیاتی کشور، می‌بایست به سامانه اظهارنامه مالیاتی مراجعه کنند و از طریق این سامانه اقدام به تنظیم اظهارنامه‌های خود کنند. لذا بسیار مهم است که افراد از نحوه ورود به سامانه اظهارنامه مالیاتی کشور آگاه باشند.

چند نوع اظهارنامه برای اعلام درآمد داریم؟

اظهارنامه‌های شش گانه مالیات بر درآمد به شرح زیر است:

 • اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده صد و ده قانون مالیات‌های مستقیم
 • اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی گروه اول ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم
 • اظهارنامه مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی گروه دوم ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم
 • اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی گروه سوم ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم
 • اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک ویژه اشخاص حقیقی که درآمد املاک دارند مستند بر ماده ۵۷ و ۸۰
 • اظهارنامه مالیاتی انحلال شرکت طبق مانده ۱۱۴ و ۱۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم.

 

مالیات ها، به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت، به طور کلی، به دو گروه مالیات های مستقیم و مالیات های غیر مستقیم، تقسیم بندی می شود . مالیات های مستقیم نیز دارای زیرمجموعه های متعددی بوده که یکی از انواع آن، مالیات بر درآمد است. در این نوع از مالیات، مودیان مالیاتی باید در پایان هر سال مالی، با ثبت نام و ارسال اظهارنامه مالیاتی، اطلاعات مربوط به میزان درآمد ، سود ، زیان و هزینه های خود را برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.

اظهارنامه مالیاتی، فرمی است که سازمان امور مالیاتی کشور، تهیه کرده و مودیان مالیاتی، باید هر ساله اطلاعات مالی خود را در آن وارد نموده و آن را برای اداره مالیات مربوطه، ارسال نمایند. اصولا، میزان مالیات مودیان، براساس این اظهار نامه های مالیاتی ، تعیین شده، مگر آنکه خلاف واقع بودن اظهارات مودیان مالیاتی برای سازمان امور مالیاتی کشور، احراز گردد. با توجه به اینکه نحوه ثبت و مهلت ثبت نام اظهارنامه مالیاتی، دارای ترتیب خاصی بوده، لازم است تا مودیان مالیاتی، با نحوه تکمیل و ثبت اظهارنامه مالیاتی و نکات مربوط به آن، آشنا شوند.

بنابراین، در این مقاله، ابتدا به این پرسش پاسخ می دهیم که اظهار نامه مالیاتی چیست؟ سپس، چگونگی تنظیم، مهلت ثبت نام و نحوه ثبت نام اظهارنامه مالیاتی ۱۴۰۲ را توضیح داده؛ و در پایان، به بررسی نحوه پر کردن و ارسال این نوع از اظهارنامه، می پردازیم.

اظهار نامه مالیاتی چیست

اظهارنامه مالیاتی، فرمی است که سازمان امور مالیاتی کشور، تهیه کرده و مودیان مالیاتی، باید هر ساله اطلاعات مالی خود را در آن وارد نموده و آن را به همراه صورت حساب الکترونیکی مالیاتی، برای اداره مالیات مربوطه، ارسال نمایند در غیر این صورت، سازمان امور مالیاتی، اقدام به تنظیم اظهارنامه برآوردی، برای آن ها، خواهد نمود.

لازم به توضیح است که اصولا، سازمان امور مالیاتی کشور، براساس این اظهار نامه های مالیاتی ، برگ تشخیص مالیاتی را صادر کرده و نحوه محاسبه مالیات مودیان را مشخص می نماید، مگر آنکه خلاف واقع بودن اظهارات مودیان مالیاتی برای سازمان امور مالیاتی کشور، احراز گردد.

به بیان دیگر، اظهار نامه مالیاتی، کارنامه مالی سالیانه مودیان مالیاتی بوده که دررابطه با انواع مالیات، از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، تسلیم شده و عملکرد مالی مودیان را در طول یک سال مالی، از یک فروردین ماه هر سال تا ۲۹ اسفند ماه همان سال، در بر می گیرد. البته سال مالی مذکور، اختصاص به اشخاص حقیقی داشته و در مورد اشخاص حقوقی ، اگر سال مالی شرکت در اساسنامه با سال مالیاتی، متفاوت باشد، سال مالی شرکت، به عنوان مبدا محاسبه مهلت ارائه اظهارنامه در نظر گرفته می شود.

با توجه به اینکه چند سالی است که تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اظهارنامه تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم به سازمان امور مالیاتی کشور، باید به شکل الکترونیکی و از طریق سایت مربوطه انجام گیرد، در بخش های بعد، به توضیح نحوه ثبت نام و تنظیم اظهارنامه مالیاتی از طریق سامانه اظهارنامه مالیاتی، می پردازیم. در پایان، لازم به ذکر است که بدون دریافت اینتاکد مالیاتی، امکان ثبت نام اظهارنامه مالیاتی، برای مودیان، وجود نخواهد داشت.

نحوه ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص و شرکتها
نحوه ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص و شرکتها

حتما بخوانید: سامانه اظهارنامه مالیاتی

چگونگی تنظیم اظهار نامه مالیاتی ۱۴۰۲

تا پیش از الکترونیکی شدن خدمات سازمان امور مالیاتی کشور، مودیان مالیاتی، ملزم بودند تا اظهارنامه های مالیاتی را بر روی فرم های کاغذی و بر اساس جدول ضرایب مالیاتی، تنظیم کرده و به اداره مالیات ارسال می کردند. بنابریان، مودیان مالیاتی، می بایست این فرم ها را از ادارات مالیاتی یا سایت آن، دریافت کرده و پس از پر کردن فرم های مربوطه، آن ها را به شکل حضوری به اداره مالیات خود تحویل می دادند که هم وقت گیر و هم زمانبر بود.

این روند، ادامه داشت تا اینکه، با راه اندازی سایت سازمان امور مالیاتی کشور www.intamedia.ir، اظهارنامه های الکترونیکی، جای اظهارنامه های کاغذی را گرفته و مودیان مالیاتی نیز ملزم گشتند تا از طریق مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی tax.gov.ir که از زیر مجموعه های سایت سازمان امور مالیاتی کشور www.intamedia.ir می باشد، برای ثبت نام و ارسال اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند.

از آنجا که ثبت نام و ارسال اظهارنامه مالیاتی، از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی، دارای زمانبندی خاصی بوده و عدم رعایت این زمان، منجر به اعمال جریمه های مالیاتی می گردد، مطالعه مقاله زیر، جهت اطلاع از زمان ثبت نام اظهارنامه مالیاتی، پیشنهاد می شود.

مهلت ثبت نام اظهارنامه مالیاتی ۱۴۰۲

در بخش های قبل، به تعریف مفهوم اظهارنامه مالیاتی پرداخته و در مورد چگونگی تنظیم آن، توضیح دادیم. نکته ای که در رابطه با ثبت نام و اصلاح اظهارنامه مالیاتی ، باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که مودیان مالیاتی که بر اساس قانون، ملزم به ارسال اظهارنامه مالیاتی به اداره مالیات خود بوده، باید در مهلت قانونی تعیین شده، برای این کار اقدام نمایند و در صورت بروز اشکال در تکمیل و ثبت نام، تا ۳۰ روز می توانند برای ویرایش اظهار نامه های مالیاتی، اقدام نمایند.

مهلت ثبت نام اظهارنامه مالیاتی، در سال ۱۴۰۲ هنوز اعلام نشده اما بر اساس سال گذشته، می توان گفت، این مهلت، برای اشخاص حقیقی، ۱۵ تیر ماه و برای اشخاص حقوقی، ۳۱ تیر ماه می باشد. البته، در صورتی که سال مالی اشخاص حقوقی، متفاوت از سال مالی اداره مالیات باشد، آخرین مهلت ثبت نام اظهارنامه مایاتی اشخاص حقوقی، ۴ ماه بعد از پایان سال مالی آنها خواهد بود.

چه مدارکی برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی مورد نیاز است؟

نحوه ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص و شرکتها
نحوه ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص و شرکتها

برای تهیه اسناد مالی همیشه نیاز به گردآوری مدارکی هست. ما در این قسمت برای شما از مدارکی صحبت می‌کنیم که در زمان تهیه اظهارنامه به آن‌ها نیاز خواهید داشت. مدارکی که برای تکمیل اظهارنامه نیاز دارید عبارتند از :

 • مجوزهای صادر شده از مراجع ذی صلاح برای شما
 • اساسنامه و شرکت نامه و آخرین تغییرات اساسنامه و موضوع فعالیت شرکت
 • اجاره نامه یا گواهی سند محل قانونی شرکت
 • رونوشت کارت ملی و شناسنامه اعضای هیات مدیره و صاحبان امضا اسناد تعهد آور
 • گواهی ترازنامه اشخاص حقیقی یا حقیقی
 • صورت سود و زبان کلیه اشخاصی که مکلف به تنظیم اظهارنامه عملکرد هستند
 • مبلغ درآمد و فروش داخل یا خارج از کشور
 • گواهی‌های گردش حساب ممهور به مهر شعبه شرکت یا موسسه
 • صورت بهای تمام شده کالاها یا خدماتی که ساخته شده و به فروش رفته
 • کلیه قراردادهای شرکت یا موسسه با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا دولتی
 • مانده سود و زیان دوره قبل و گردش حساب تعدیلات سنواتی
 • شماره ثبت دفاتر قانونی و کد رهگیری
 • سند مالیات‌های پرداخت شده که به تایید سازمان مالیاتی کشور برای کسر مالیات رسیده باشد
 • کارت بازرگانی (در صورت وجود)
 • کد کاربری، رمز عبور، کد رهگیری پیش ثبت نام برای ارسال اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی
 • گواهی حساب‌های سال‌های قبل مودی مالیاتی برای بررسی ممیز اداره مالیات
 • اسنادی مثل پرداختی‌های بیمه که به تشخیص اداره دارایی نیاز باشد

مراحل و فرایند اصلی تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی چیست؟

 1. پیش ثبت نام شماره اقتصادی و دریافت کد رهگیری
 2. تأیید اطلاعات پیش ثبت نام و دریافت پاکت نامه حاوی اطلاعات کاربری
 3. ثبت نام شماره اقتصادی
 4. تأیید اطلاعات ثبت نام
 5. دریافت و تکمیل اظهارنامه الکترونیک
 6. ارسال اظهارنامه و دریافت کد رهگیری
 7. دریافت و پرداخت قبوض پرداختی مالیات به صورت الکترونیک

 

© 2016 موسسه حسابداری نوین تراز تبریز | خدمات حسابداری و حسابرسی

logo-footer

باما در تماس باشید :               

حسابداری تبریز|آموزش حسابداری|حسابرسی تبریز|نرم افزارحسابداری|موسسه حسابداری نوین تراز