آموزش صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات مستقیم

آموزش صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم

آموزش نحوه تهیه گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات

صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت‌دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات‌های مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

بر اساس حکم ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم; صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد و در صورت عدم رعایت این حکم، مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات های مزبور با مودی، مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی موصوف و با تدوین و ابلاغ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۰ تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ ، از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱; تمامی مراحل دریافت استعلام گواهی مالیاتی موضوع ماده قانونی یاد شده، تهیه پاسخ و ارسال به مراجع قانونی صدور مجوز کسب یا کار، صرفا به صورت الکترونیکی و حسب مورد از طریق ارتباط مبتنی بر وب سرویس و یا ایجاد امکان ثبت الکترونیکی استعلام از طریق کارپوشه ای مخصوص در پنجره واحد سازمان امور مالیاتی کشور (My.tax.gov.ir) انجام می‌شود. بر این اساس چنانچه مودی، در نظام مالیاتی فاقد بدهی مالیاتی قطعی باشد یا نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نماید، گواهی مذکور بدون نیاز به مراجعه حضوری وی و به صورت برخط صادر می‌گردد. ارسال استعلام غیر الکترونیک (فیزیکی-کاغذی)، در حکم عدم استعلام است. بدیهی است پیش شرط انجام استعلام الکترونیکی از سوی مراجع صدور مجوز، منوط به داشتن/تشکیل پرونده مالیاتی فعال مودی در نظام مالیاتی می‌باشد.مشمولین استفاده از سامانه صدور برخط گواهی موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م.
مراجع صدور مجوز: برای استعلام بدهی های مالیاتی مودی
کلیه مراجع قانونی صدور مجوز شامل اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق های تعاون، اتاق های اصناف و سایر مراجع قانونی صلاحیت دار صادرکننده کارت بازرگانی یا مجوز کسب وکار می باشند.
مودیان مالیاتی: برای مشاهده فهرست استعلامات و گواهی های صادرشده
وظایف مراجع متقاضی استفاده از خدمات سامانه صدور برخط گواهی موضوع ماده ۱۸۶ق.م.م.
مراجع برای استفاده از خدمات سامانه باید فرم تقاضای استفاده از خدمات را از اینجا دانلود نمایند و فرم مذکور را به رابط معرفی شده در سازمان امورمالیاتی (دفترامور مودیان و خدمات مالیاتی معاونت درآمدهای مالیاتی) در پیوست نامه ارسال نمایند. مواردی که در فرم مذکور باید رعایت شود به شرح ذیل می¬باشد:
• درج شناسه ملی مرجع برای دسترسی به کارتابل مراجع الزامی است.
• در صورتی که مرجع متقاضی، سازمان تابعه یک دستگاه اصلی باشد درج نام دستگاه اصلی الزامی می باشد.
• در صورتی که مرجع متقاضی، زیرمجموعه یک سازمان تابعه باشد درج نام دستگاه اصلی و سازمان تابعه الزامی می باشد.

بر اساس حکم ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم; صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد و در صورت عدم رعایت این حکم، مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات های مزبور با مودی، مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی موصوف و با تدوین و ابلاغ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۰ تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ ، از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱; تمامی مراحل دریافت استعلام گواهی مالیاتی موضوع ماده قانونی یاد شده، تهیه پاسخ و ارسال به مراجع قانونی صدور مجوز کسب یا کار، صرفا به صورت الکترونیکی و حسب مورد از طریق ارتباط مبتنی بر وب سرویس و یا ایجاد امکان ثبت الکترونیکی استعلام از طریق کارپوشه ای مخصوص در پنجره واحد سازمان امور مالیاتی کشور (My.tax.gov.ir) انجام می‌شود. بر این اساس چنانچه مودی، در نظام مالیاتی فاقد بدهی مالیاتی قطعی باشد یا نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نماید، گواهی مذکور بدون نیاز به مراجعه حضوری وی و به صورت برخط صادر می‌گردد.

ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم
(اصلاحی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷)- صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیتدار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت‌مالیاتهای مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

لینک مستقیم ویدئو در آپارات 

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷)- اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ‌ذیل خواهد بود:
۱ – گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.
۲ – گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری.
‌ضوابط اجرائی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را‌وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای که در امر‌تشخیص و وصول مالیات همکاری می‌نمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران موسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره موسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند.
اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند.
در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکتها موظف است از انجام ثبت شرکت یا موسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت‌مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و موسسات به مدت سه‌سال خودداری کند.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج‌سال فاقد فعالیت تلقی می‌شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کند.

© 2016 موسسه حسابداری نوین تراز تبریز | خدمات حسابداری و حسابرسی

logo-footer

باما در تماس باشید :               

حسابداری تبریز|آموزش حسابداری|حسابرسی تبریز|نرم افزارحسابداری|موسسه حسابداری نوین تراز