زمانبندی دوره ها : 

دوره ها با توجه به زمان شما به صورت کلاسهای صبح یا عصر در سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد .

۱۳۹۹/۰۵/۱۱     – آغاز ثبت نام دوره کارگاه ویژه بازار کار       ( کلاسهای ۶ نفره ) +  ♦ ثبت نام شروع شد .

۱۳۹۹/۰۴/۰۱     – آغاز ثبت نام دوره حسابداری عمومی  ( کلاسهای ۶ نفره ) +  ♦ در حال برگزاری …

۱۳۹۸/۱۱/۰۱     – آغاز ثبت نام کارگاه ویژه بازار کار  ( کلاسهای ۶ نفره ) +  ♦ اتمام دوره .

۱۳۹۸/۰۷/۱۰    –   آغاز  دوره حسابداری مقدماتی   ( کلاسهای ۴ نفره ) + ♦ اتمام دوره  .

. . .

 

زمان بندی کلاسهای : 

کلاسها به صورت سه روز در هفته  ( شیفت قبل از ظهر مابین ۹ الی ۱۴ و شیفت عصر مابین ۱۶ الی ۲۰  )  

برگزار میگردد که میتوانید با توجه به زمان خود ازبین شیفتها و کلاسهای داخل شیفت یکی را انتخاب کنید .

ویژگی های حاصله پس از طی دوره : 

توان درک مفاهیم حسابداری و تجزیه و تحلیل رویدادهای حسابداری ، تهیه دفاتر روزنامه و کل و تهیه ترازهای آزمایشی ، تهیه صورت حسابهای حسابداری از قبیل سود و زیان ، سرمایه ، حقوق و دستمزد و تهیه صورتهای مالی و تحریر دفاتر قانونی ، تجزیه تحلیل و تنظیم اظهانامه ها مالیاتی و تهیه لیست حقوق و بیمه و …

امید است با یاری پروردگار بتوانیم  قدمی کوچک در راستای برگزاری آموزشهای اصولی و غیر تجاری ( بدون در نظر گرفتن سود) برداریم .

نوشتن دیدگاه