حسابداری در تبریز

ارائه خدمات مالی

( شامل انجام عملیات جاری – معوقه حسابداری شرکت ها، تنظیم دفاتر قانونی و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و لیست صورت معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر، گزارشات ارزش افزوده، کلیه عملیات مرتبط تا مرحله تنظیم اظهار نامه مالیاتی و دفاعیه )

حسابداری در تبریز
حسابداری در تبریز

اصلاح حساب

( شامل بررسی سوابق مالی شرکت ها و رفع مغایرت حساب ها ، تهیه و تنظیم اسناد اصلاحی و رفع اشکالات مربوط به ثبت عملیات و انطباق مانده حساب ها با استانداردهای حسابداری )

کارآموزی حسابداری تبریز
کارآموزی حسابداری تبریز

استقرار سیستم های مالی و مدیریت

( شامل طراحی، پیاده سازی، آموزش و رهبری و به روز رسانی سیستم های مالی و مدیریت و سیستم بهای تمام شده با توجه به نیازهای اطلاعاتی ).

حسابداری در تبریز
حسابداری در تبریز

نظارت بر سیستم های موجود

( شامل بررسی و به روز رسانی سیستم های مورد استفاده مالی و اداری در سازمان ها و شرکت های متقاضی ارائه خدمات)

انجام کلیه امور حسابداری و مالی اشخاص حقوقی ، اشخاص حقیقی و سایر

تبدیل سیستم دستی حسابداری به مکانیزه.

ارائه سیستم مالی مناسب جهت شرکتهای جدیدالتأسیس یا شرکت های با سیستم مالی نامرتب.

ثبت سند حسابداری (جاری – معوقه ).

طراحی و راه اندازی سیستم های مکانیزه حسابداری و طراحی کدینگ و  اصلاح کدینگ نامناسب.

طراحی و راه اندازی سیستم انبار و ارائه کدینگ جامع انبار

طراحی و راه اندازی سیستم قیمت تمام شده

تهیه صورتهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و صورتهای مالی تلفیقی گروه شركتها طبق ضوابط و استانداردهای مالی.

انجام انبارگردانی میان دوره ایی و پایان دوره

انجام کلیه خدمات حسابداری در محل دفتر شما ( اعزام حسابدار/ استقرار حسابدار)

انجام کلیه خدمات حسابداری در خارج از دفتر کار شما و کاهش هزینه های سرباری شما


برچسپ : حسابداری در تبریز خدمات حسابداری در تبریز،مشاور مالیاتی،انجام کلیه امور مالی،آموزش حسابداری ،حسابرسی حسابداری در تبریزحسابداری در تبریز حسابداری در تبریز خدمات حسابداری در تبریز تهیه صورتهای مالی حسابرسی شده بانگها نرم افزار حسابداری تبریز حسابداری در تبریز آموزش حسابداری کاراموزی حسابداری حسابداری در تبریز خدمات حسابداری در تبریز تهیه صورتهای مالی حسابرسی شده بانگها نرم افزار حسابداری تبریز حسابداری در تبریز آموزش حسابداری کاراموزی حسابداری

به بهترین ها فکر کنید! خوش آمدید