حسابداری در تبریز

ارائه خدمات مالی

( شامل انجام عملیات جاری – معوقه حسابداری شرکت ها، تنظیم دفاتر قانونی و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و لیست صورت معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر، گزارشات ارزش افزوده، کلیه عملیات مرتبط تا مرحله تنظیم اظهار نامه مالیاتی و دفاعیه )

حسابداری در تبریز

اصلاح حساب

( شامل بررسی سوابق مالی شرکت ها و رفع مغایرت حساب ها ، تهیه و تنظیم اسناد اصلاحی و رفع اشکالات مربوط به ثبت عملیات و انطباق مانده حساب ها با استانداردهای حسابداری )

کارآموزی حسابداری تبریز

استقرار سیستم های مالی و مدیریت

( شامل طراحی، پیاده سازی، آموزش و رهبری و به روز رسانی سیستم های مالی و مدیریت و سیستم بهای تمام شده با توجه به نیازهای اطلاعاتی ).

نظارت بر سیستم های موجود

( شامل بررسی و به روز رسانی سیستم های مورد استفاده مالی و اداری در سازمان ها و شرکت های متقاضی ارائه خدمات)

انجام کلیه امور حسابداری و مالی اشخاص حقوقی ، اشخاص حقیقی و سایر

 

تبدیل سیستم دستی حسابداری به مکانیزه.

ارائه سیستم مالی مناسب جهت شرکتهای جدیدالتأسیس یا شرکت های با سیستم مالی نامرتب.

طراحی و راه اندازی سیستم انبار و ارائه کدینگ جامع انبار

طراحی و راه اندازی سیستم قیمت تمام شده

تهیه صورتهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و صورتهای مالی تلفیقی گروه شركتها طبق ضوابط و استانداردهای مالی.

انجام انبارگردانی میان دوره ایی و پایان دوره

انجام کلیه خدمات حسابداری در محل دفتر شما ( اعزام حسابدار/ استقرار حسابدار)

انجام کلیه خدمات حسابداری در خارج از دفتر کار شما و کاهش هزینه های سرباری شما


برخورداری از معافیت های مالیاتی

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ثبت نام در سامانه تخصیص شماره اقتصادی، شرط بهره مندی از تسهیلات مالیاتی و معافیت از پرداخت علی الحساب است…

تنظیم و ارسال اظهار نامه مالیاتی

بررسی و تهیه یادداشت سود و ضرر های سالیانه مالی و گزارشات نرم افزار اموال و داراییهای ثابت است ، این یادداشت ها در دفتری ایجاد می شوند و دارای فرم های تصویب شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور است که باید توسط شرکت حسابداری …

تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی مالیاتی

ماموران مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات علاوه بر دفاتر قانونی (روزنامه و کل) و دفاتر مشاغل (درامد و هزینه) به صورتحساب های مودی نیز اتکا میکنند ،که یکی از این صورتحساب ها گزارش خرید و فروش فصلی است…

سایر خدمات مالی

حسابرسی داخلی

حسابرسی
( شامل حسابرسی داخلی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، ارزیابی سیستم کنترل های داخلی، ارزیابی ریسک ناشی از فعالیت های واحدهای مختلف صاحبکار، بررسی اجرای دقیق آیین نامه ها و بخشنامه و مصوبات هیات مدیره و رعایت الزامات قانونی و استانداردهای حسابداری، همچنین بررسی آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی سازمان و به روز رسانی ها با توجه به نوع فعالیت و آخرین تغییرات ساختار مالی، اداری و عملیاتی سازمان.)