سامانه-اینترنتی-بیمه

همه چیز درباره ردیف پیمان و دریافت کد پیمانکاری بیمه تامین اجتماعی

منظور از ردیف پیمان در بیمه چیست و چگونه می توان کد پیمانکاری دریافت کرد؟

درمواردی که یک کارفرما انجام کار را به صورت مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می کند، رعایت موارد زیر در راستای اجرای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی ضروری است:

کارفرما (واگذارنده کار ) در متن قراردادپیمانکار (مقاطعه کار) را متعهد می نماید که کارکنان خود وهمچنین کارکنان پیمانکار فرعی رانزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید وکل حق بیمه را بپردازد.

کارفرما (واگذارنده کار ) در مورد قراردادهای غیرعمرانی، باید ۵% مبلغ ناخالص کارکرد را از هر صورت وضعیت مقاطعه کار، کسر کند و نزد خود نگه دارد.

پس از انعقاد قرارداد یک نسخه از آن باید به وسیله کارفرما (یاپیمانکار) به نزدیکترین شعبه سازمان تامین اجتماعی (واقع درمحل اجرای پروژه ) تحویل گردد.

شعبه تامین اجتماعی پس از دریافت قرارداد برای کارگاه تشکیل پرونده داده وشماره کارگاه و ردیف پیمان را اختصاص می دهد.

سرانجام پیمانکار صورت دستمزد و مزایای کارکنان شاغل در طرح را در دوره زمانی تعیین شده تنظیم نموده و مابه التفاوت حق بیمه طبق مصوبه مورخ ۲۴/۱/۷۰ شورای عالی تامین اجتماعتی مربوطه را پرداخت و سپس مفاصاحساب دریافت خواهد نمود.

ردیف پیمان در لیست بیمه چیست؟

یکی از دغدغه های همه مدیران و کارفرمایان و کلا همه اشخاص حقیقی و حقوقی انجام به موقع امور بیمه ای و بیمه تامین اجتماعی و مخصوصا ارسال لیست بیمه کارکنان در پایان هر ماه است. برای ارسال هر چه سریع تر این لیست روش های اینترنتی و یا حتی سایر روش های دیگری وجود دارد که معمولا همه شرکت ها و اشخاص از آنها برای ارسال این  گزارش به سازمان تامین اجتماعی استفاده می کنند. قبلا ثبت تمامی اطلاعات به صورت دستی انجام می گرفت که امروزه معمولا به صورت آنلاین و اینترنتی انجام می شود.

ردیف پیمان و دریافت کد پیمانکاری بیمه تامین اجتماعی

تعریف کد پیمان:
همه شرکت ها و کارفرمایان، برای انجام امور بیمه ای خود یک کد کارگاه تامین اجتماعی دریافت می کنند، در شرکت های پیمانکاری علاوه بر کد کارگاه تامین اجتماعی، برای هر پروژه پیمانکاری یک کد پیمان هم اختصاص داده می شود که لیست بیمه شدگان هر پروژه بر اساس کد پیمان به سازمان تامین اجتماعی تحویل داده می شود، شرکت های پیمانکاری، برای لیست بیمه باید برای هر پیمان، یک محل خدمت جدید تعریف و کد پیمان مرتبط با هر کدام تنظیم می شود، که همه افرادی که در این پیمان مشغول به کار هستند، بر اساس شماره بیمه ای باید آخر هر ماه طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی لیست بیمه پیمان مذکور را با کد ردیف پیمان به این سازمان ارسال نمایند.
نکته مهم: کد پیمان فقط برای پیمانکاران در نظر گرفته می شود و برای سایر کارگاه ها این عدد سه صفر ۰۰۰ می باشد، و اگر کارفرمایی کد کارگاه و کد پیمانکاری خود را در سایت  سازمان تامین اجتماعی درست وارد نمایدمی توانید اطلاعات کارگاه را به صورت کامل مشاهده نمایید.

 

الزام به ارائه‌ی صورت‌های مالی حسابرسی ‌شده در تبریز شرکت حسابرسی تبریز
منظور از ردیف پیمان در بیمه چیست و چگونه می توان کد پیمانکاری دریافت کرد؟

 

چطور می توان کد پیمانکاری دریافت کرد؟
بعد از ثبت شرکت و کارگاه در اداره ثبت، نماینده شرکت، برای انجام امور بیمه ای کارکنان خود به نزدیکترین شعبه سازمان تامین اجتماعی مراجعه نموده و کد پیمانکاری خود را دریافت می کند.

 

مدارک لازم برای دریافت ردیف پیمان :

مدارک لازم برای کارفرمایان کارگاه­های حقوقی :

– نامه اعلام تاسیس شرکت
– روزنامه رسمی کشور که آگهی تاسیس شرکت درآن اعلام شده است
– اساسنامه شرکت
– تصویر سند مالکیت یا اجاره محل شرکت
– سایر مدارک مرتبط با شروع فعالیت و تاسیس شرکت بر حسب مورد (مانند اظهارنامه ثبت وموافقت اصولی)
– شعبه تامین اجتماعی پس از دریافت مدارک وانجام مراحل اداری ضمن تشکیل پرونده و اختصاص شماره کارگاه مراتب رابه صورت کتبی به شرکت اعلام خواهد نمود.

مدارک لازم برای کارفرمایان کارگاه­های حقیقی:

کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون باید ظرف مدت ۱۵ روز ازتاریخ تاسیس به منظور بیمه کردن کارکنان خود به نزدیکترین شعبه تامین احتماعی واقع درمحدوده عملکرد کارگاه مراجعه کنند و مدرکی را که نشانگر کارفرما بودن آنها می باشد، به شعبه تحویل داده و کد کارگاه دریافت نمایند.
مدارکی که می تواند ملاک کارفرمایی شخص باشد:

جواز کسب صنفی معتبر(دائم یاموقت) یا هرگونه اجازه کار از مراجع ذیصلاح
پروانه تاسیس یا بهره برداری
اسناد مالکیت یا اسناد احاره و یا صلح نامه کارگاه (اعم از رسمی یا عادی)
تایید اتحادیه یا مجمع امورصنفی مربوطه مبنی بر کارفرمایی و بهره برداری کارگاه
بعد از اینکه کارگاه ها توسط شعبه تامین اجتماعی شناسایی شد و تعداد کارگران مشغول به کار در آن کارگاه مشخص شد، پرونده کارگاه شکل گرفته و شماره کارگاه به صورت اختصاصی مشخص می گردد.  البته باید هر کارفرمایی لیست کارگران و کارمندانی که در لیست تامین اجتماعی هستند باید بر اساس نوع قرارداد و ترتیب استخدام و حتی پرداخت حقوق و مزایا تا پایان ماه به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند.
ضمنا اگر برای اولین بار لیست تامین اجتماعی رد می شود باید حتما اصل  و تصویر شناسنامه و کارت ملی همه کارکنان به شعبه تامین اجتماعی ارائه گردد تا شماره بیمه ای دریافت شده و در لیست ماهانه برای هر فرد درج شود تا خدمات بیمه ای برای وی منظور شود.

مدارک لازم برای دریافت ردیف پیمان پیمانکاران:


در برخی از پروژه ها کارفرما اجرای کار را به صورت مقطعی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار می کند ، در این موارد حتما باید نکات زیر بر اساس ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی رعایت شود:
کارفرما باید در متن قرارداد پیمانکار را موظف نماید تا تمامی کارگران و کارکنان خود و کارکنان فرعی پیمانکار را بیمه تامین اجتماعی کرده و کل حق بیمه مورد نظر را بپردازد.
کارفرما برای قراردادهای غیر عمرانی ، باید ۵% مبلغ ناخالص کارکرد را از هر صورت وضعیت مقاطعه کار کسر کند و نزد خود نگه دارد. بعد از انعقاد قرارداد حتما یک نسخه از آن باید توسط پیمانکار یا کارفرما به نزدیکترین شعبه تامین اجتماعی داده شود تا آن شعبه بعد از دریافت قرارداد برای کارگاه پرونده تشکیل شده و شماره کارگاه و ردیف پیمان اختصاص داده می شود.
و نهایتا پیمانکار صورت دستمزد و مزایای کارکنان شاغل در طرح را در دوره زمانی تعیین شده را تنشیم نموده و مابه التفاوت حق بیمه طبق مصوبه مورخ ۲۴/۱/۷۰شورای عالی تامین اجتماعتی مربوطه را پرداخت و سپس مفاصاحساب دریافت خواهد نمود.
در نهایت این نکته را بدانیم که کلیه کارفرمایان نسبت به تمامی خسارات وارده به کارگران و کارکنان ناشی از حوادث حین کار باشد و منجربه صدمات جسمانی و جانی گردد و کارفرما مسئول باشد، با داشتن این بیمه نامه شرکت بیمه همه خسارات را تحت پوشش قرار می دهد، بر اساس اسن بیمه نامه غرامت فوت و نقص عضو کارگران در حد دیه و همچنین هزینه پزشکی آنان تا سقف خریداری شده را تحت پوشش قرار می دهد.

موسسه حسابداری نوین تراز تبریز 

مشاوره در زمینه بیمه پیمانکاری فقط حضوری میباشد 

لطفا برای تعیین وقت با شماره ۰۴۱۳۵۵۴۷۴۳۷ در شهر تبریز تماس بگیرید

© 2016 موسسه حسابداری نوین تراز تبریز | خدمات حسابداری و حسابرسی

logo-footer

باما در تماس باشید :               

حسابداری تبریز|آموزش حسابداری|حسابرسی تبریز|نرم افزارحسابداری|موسسه حسابداری نوین تراز