لایحه بوجه سال 1399

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران

لایحه بودجه ۹۹ کل کشور

لایحه بودجه ۹۹ کل کشور از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد. لایحه بودجه سال آینده، بالغ‌بر ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری، ۱۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین بودجه عمومی دولت در سال آینده به ۵۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده که ۸٫۲۶ درصد بیش از بودجه عمومی سال جاری است.

امروز لایحه بودجه ۹۹ کل کشور از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد. لایحه بودجه سال آینده، بالغ‌بر ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری، ۱۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین بودجه عمومی دولت در سال آینده به 563 هزار میلیارد تومان رسیده که ۸٫۲۶ درصد بیش از بودجه عمومی سال جاری است.عکس: میزان

لایحه بودجه سال ۹۹ به‌عنوان سند دخل‌وخرج کشور در سال آینده، از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد. رقم کل این لایحه با رشد ۱۴ درصدی نسبت به بودجه سال ۹۸، به ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

همچنین بودجه عمومی دولت در سال آینده بالغ‌بر ۵۶۳ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری ۸٫۲۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. بر اساس جداول لایحه بودجه کل کشور در سال ۹۸، منابع عمومی بودجه این سال ۴۸۴ هزار میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاه‌های دولتی ۷۹ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی نیز ۱٫۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

دولت در لایحه بودجه سال آینده کل کشور پیش‌بینی کرده است درآمدهای مالیاتی خود را نزدیک به ۲۷ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش دهد.

از سوی دیگر دولت در نظر دارد حقوق کارکنان خود را ۱۵ درصد افزایش دهد و هزینه موردنظر جبران خدمت کارکنان در سال آینده را ۱۹٫۱۲ درصد افزایش داده است.

یکی از خصوصیت‌های لایحه بودجه ۹۹، کاهش ۶۶ درصدی درآمدهای مورد انتظار از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است که به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد از محل فروش و واگذاری اوراق مالی و واگذاری شرکت‌ها آن را جبران کند.

در ادامه، جدولی از ارقام شاخص لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور آمده است که در مقایسه با ارقام مصوب در قانون بودجه سال جاری، می‌تواند نمای روشن‌تری از استراتژی دولت در دخل‌وخرج کشور در سال ۹۹ ارائه دهد.

جزئیات سند دخل‌وخرج دولت در سال ۹۹  مبلغ به هزار میلیارد تومان
عنوان قانون بودجه سال ۹۸ لایحه بودجه سال ۹۹ درصد تغییر
ماده‌واحده بودجه ۹۹ ۱,۷۴۴ ۱,۹۸۸ ۱۳٫۹۹
منابع عمومی بودجه ۴۴۸ ۴۸۴ ۸٫۰۴
درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ۷۱ ۷۹ ۱۱٫۲۷
مصارف بودجه عمومی ۵۲۰ ۵۶۳ ۸٫۲۷
بودجه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی ۱٫۲۷۷ ۱٫۴۸۳ ۱۶٫۱۳
درآمدهای مالیاتی ۱۵۴ ۱۹۵ ۲۶٫۹۷
هزینه جبران خدمت کارکنان ۹۵ ۱۱۳ ۱۹٫۱۲
یارانه ۱۲ ۳ ۷۳٫۳۱-
کمک‌های بلاعوض ۶ ۶ ۶٫۷۴-
رفاه اجتماعی ۱۲۳ ۱۳۱ ۶٫۵۷
سایر هزینه‌ها ۶۱ ۸۸ ۴۲٫۹۴
درآمد فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۱۴۳ ۴۸ ۶۶٫۱۲-
منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول ۵ ۵۰ ۱۰۰۱
منابع حاصل از طرح تملک دارائی‌های سرمایه‌ای ۱ ۱ ۰
منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی ۴۴ ۸۰ ۸۱٫۸۲
منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی ۴ ۱۱ ۲۱۹٫۰۸
منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی ۰ ۳۰ +

 

© 2016 موسسه حسابداری نوین تراز تبریز | خدمات حسابداری و حسابرسی

logo-footer

باما در تماس باشید :               

حسابداری تبریز|آموزش حسابداری|حسابرسی تبریز|نرم افزارحسابداری|موسسه حسابداری نوین تراز