حسابداری تبریز

ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی را باهم مرور می کنیم :

طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی : در مواردی که انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی بپردازد . پرداخت ۵ درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود . در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد . هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت می نماید از مقاطعه کار مطالبه و وصول کند . کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاق اصناف و موسسات دولتی و غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده می باشند .

ماده 38 قانون تامین اجتماعی

یکی از نکات مهمی که می توان از این ماده برداشت کرد این است که ۵ درصد مبلغ کل کار به همراه آخرین صورت وضعیت پیمانکاران در صورتی طبق قانون  از طرف کارفرما آزاد می شود که پیمانکار مفاصا حساب دریافتی از شعبه تامین اجتماعی را به کارفرما ارائه نماید . همچنین در صورتی که بدون اخذ مفاصا حساب آخرین صورت وضعیت از طرف کارفرما پرداخت شود مسئولیت پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر و خسارات و جرائم مربوط به آن بر عهده کارفرما ست و می تواند همه این ها را از پیمانکار مطالبه نماید .

قراردادهای مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی از نظر احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم می شود :

  • بخش اول : قرارداد مشمول ضوابط طرحهای عمرانی
  • بخش دوم : قرارداد های غیر عمرانی
  • بخش سوم : موارد خاص قرارداد های غیر عمرانی

بخش اول : قراردادهای  مشمول ضوابط طرحهای عمرانی

طبق قوانین بیمه تامین اجتماعی قراردادهایی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تلقی می گردند که دو شرط زیر را توماً دارا باشند :

۱- قرارداد بر اساس فهرست بها پایه سازمان برنامه و بودجه ( قراردادهای پیمانکاری ) یا ضوابط تیپ سازمان مزبور ( قراردادهای مشاوره ای ) منعقد شده باشد .

۲- تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت ( اعتبارات عمرانی ملی ، منطقه ای ، استانی ) تامین شده باشد .

نحوه احتساب حق بیمه پیمانهای طرحهای عمرانی :

ماخذ حق بیمه کلیه  قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی بر اساس مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی  تامین اجتماعی به شرح ذیل می باشد :

۱- حق بیمه قراردادهای مشاوره ای ۱۴ درصد ناخالص کارکرد بعلاوه ۱٫۶ درصد به عنوان حق بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۱۵٫۶ درصد ناخالص کارکرد می باشد که بصورت مقطوع محاسبه می گردد. ( سهم پیمانکار ۳٫۶ درصد و سهم کارفرما ۱۲ درصد )

۲- حق بیمه قراردادهای پیمانکاری ( اجرایی ) مقطوعاً ۶ درصد ناخالص کارکرد به علاوه ۶ دهم درصد به عنوان بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۶٫۶درصد ناخالص کارکرد می باشد . ( ۱٫۶ درصد سهم پیمانکار و ۵ درصد سهم کارفرما )

 

موسسه حسابداری نوین تراز با سابقه بیش از یک دهه در زمینه حسابداری و امور مالیاتی آماده ارایه خدمات نوین برای شما میباشد .

آدرس جدید : چهار راه منصور مجتمع خدماتی ایپک واحد ۲۱۶  تلفن : ۳۵۴۱۴۸۷۸

© 2016 موسسه حسابداری نوین تراز تبریز | خدمات حسابداری و حسابرسی

logo-footer

باما در تماس باشید :               

حسابداری تبریز|آموزش حسابداری|حسابرسی تبریز|نرم افزارحسابداری|موسسه حسابداری نوین تراز