مالیات درآمد اتفاقی ،حسابداری مالیاتی ،مشاور مالیاتی ،مالیات تبریز،نظام جامع مالیاتی،سیستم های مالیات،نرخ مالیات،اظهارنامه متالیاتی ،تبریز ،شرکت مشاور مالیاتی

مالیات بر درآمد اتفاقی و معافیت های مالیاتی درآمد اتفاقی ؟

۱ – درآمد اتفاقی

مطابق ماده ۱۱۹ ق.م.م : درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود .

به عنوان مثال : اگر شخصی وجهی را بصورت بلاعوض به شخص دیگر هبه و یا مالی را در قبال عوضی نازل به دیگری واگذار نماید و یا شخصی در قرعه کشی خرید کالا، جایزه ای نصیبش شود، شخص منتفع مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود.

۲ – درآمد مشمول مالیات اتفاقی

مطابق ماده ۱۲۰ ق.م.م درآمد مشمول مالیات اتفاقی عبارت است از :

  1. صد در صد (۱۰۰%) درآمد حاصله و در صورتی که غیرنقدی باشد ، به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (۶۴) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت .
  2. در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثنای مواردی که مشمول ماده (۶۳) این قانون می‌باشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت ارزش عوضین که براساس مقررات این ماده تعیین می‌شود نسبت به طرف معامله‌ای که از آن منتفع شده است .

۳ – معافیت های مالیاتی درآمد اتفاقی

مطابق ماده ۱۲۷ ق.م.م، موارد زیر مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نخواهد بود :

الف) کمک‌های نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمان‌های خیریه یا عام‌المنفعه یا وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است .

ب) وجوه یا کمک‌های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ ، زلزله ، سیل ، آتش سوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر .

ج) جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می‌نماید .

۴ – نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی

نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی در خصوص اشخاص حقیقی، نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ ق.م.م و در مورد اشخاص حقوقی به استناد رأی شماره ۲۰۱/۱۴۳۰۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۳ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، نرخ ۲۵ درصد موضوع ماده ۱۰۵ ق.م.م قابل اعمال می باشد.

۵ – وظایف مودیان مالیات بر درآمد اتفاقی

مطابق ماده ۱۲۳ ق.م.م، در صورتی که منافع مالی به طور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.

مطابق ماده ۱۲۶ ق.م.م، صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلفند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده (۱۲۳) این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد تا پایان ماه بعد از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می‌شود.

نکنه :

اشخاص حقیقی در مورد منافع موضوع ماده ۱۲۳ ق.م.م، مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند و اشخاص حقیقی در مورد سایر موارد ( به غیر از منافع ) مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را تا پایان ماه بعد از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. لیکن در خصوص اشخاص حقوقی به استناد تبصره ماده ۱۱۰ ق.م.م، اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات ق.م.م نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل های مربوط پیش بینی شده است، نیستند.

معهذا اشخاص حقوقی مکلف اند در مورد تمامی منابع مربوطه از جمله منافع موضوع ماده ۱۲۳ ق.م.م اظهارنامه واحد همراه با ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و حسب مورد مالیات متعلق را پرداخت نماید.

مثال ۱ :

شرکت گل نبی در سال ۱۳۹۵ یک دستگاه آپارتمان به ارزش معاملاتی ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ارزش روز ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و یک دستگاه وسیله نقلیه به ارزش ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بصورت بلاعوض تحصیل نموده است.
مالیات درآمدهای یاد شده را محاسبه نمایید.

۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ = ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ + ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 مالیات                                         ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ = ۲۵% × ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

مثال ۲ :

شرکت سرو در سال ۱۳۹۵ موارد زیر را تحصیل نموده است:

۱ ) دریافت یک ساختمان بصورت بلاعوض به ارزش روز ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ارزش معاملاتی ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از یک نهاد انقلاب اسلامی

۲ ) دریافت مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از دولت بابت جایزه تشویق تولید

۳ ) دریافت یک خودرو بصورت بلاعوض از سازمان خیریه به ارزش ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مالیات بر درآمد اتفاقی شرکت یاد شده را محاسبه نمایید.

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ = ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ + ۱۰/۰۰۰/۰۰۰

 مالیات                                         ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ = ۲۵% × ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 

برچسپ ها :

مالیات درآمد اتفاقی ،حسابداری مالیاتی ،مشاور مالیاتی ،مالیات تبریز،نظام جامع مالیاتی،سیستم های مالیات،نرخ مالیات،اظهارنامه متالیاتی ،تبریز ،شرکت مشاور مالیاتیمالیات بر درآمد اتفاقی چیست ؟ مالیات مشاور مالیاتی تبریز حسابداری حسابرسی آموزشمالیات بر درآمد اتفاقی چیست ؟تعریف مالیات بر درآمد اتفاقی و معافیت های مالیاتی درآمد اتفاقی ؟

© 2016 موسسه حسابداری نوین تراز تبریز | خدمات حسابداری و حسابرسی

logo-footer

باما در تماس باشید :               

حسابداری تبریز|آموزش حسابداری|حسابرسی تبریز|نرم افزارحسابداری|موسسه حسابداری نوین تراز