آموزش حسابداری در تبریز حسابرسی

مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیستند (بیمه کسر نمی شود) :

  • بازخرید ایام مرخصی
  • کمک عائلمه مندی
  • هزینه سفر و فوق العاده ماموریت
  • حق همسر به کارکنان در موسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت
  • پاداش، پاداش افزایش تولید (آکورد، کارانه، بهره وری) پاداش نهضت سواد آموزی، عیدی و بن کارگری
  • کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری
  • حق شیر و حق تضمین (کسر صندوق)
  • خسارات اخراج و مزایای پایان کار (حق سنوات)
  • حق الزحمه امام جماعت
  • حق حضور در جلسات هیات مدیره

منبع:
بخشنامه شماره ۱۲۴۲۵/۱۳/۲۷ مورخ ۸/۵/۸۵ معاونت پشتیبانی و امور مجلس

به جز موارد ذکر شده تمام مزایای نقدی که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق، کارمزد و یا کارآموزی به بیمه شده پرداخت می گردد، در صورتی که از حداقل حقوق و مزایای سال مربوطه کمتر نباشد، مشمول کسر حق بیمه است.
حداکثر حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه، هر سال از طرف مراجع ذی ربط اعلام می شود و مازاد بر آن مشمول کسر حق بیمه نیست.

 

موسسه حسابداری نوین تراز تبریز آماده ارایه راهکارهای مدیریت برای بخش مالیات و جلو گیری از جرایم مربوطه با توجه به اهمیت بخش مالیاتی هر شرکت در خدمت همشریان و هم استانیان عزیز میباشد .

تلفن : ۳۳۲۵۰۰۵۴

 

برچسپ :

مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیستند ?بیمه مالیات حقوق حقوق و دستمزد پرسنل حسابداری حقوق و دستمزد مزد روزانه مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیستند ?مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیستند ?
حقوق و دستمزد پرسنل در سال ۹۸ حقوق مزد ثابت عایله مندی حق مسکن اولاد

 

 

 

© 2016 موسسه حسابداری نوین تراز تبریز | خدمات حسابداری و حسابرسی

logo-footer

باما در تماس باشید :               

حسابداری تبریز|آموزش حسابداری|حسابرسی تبریز|نرم افزارحسابداری|موسسه حسابداری نوین تراز