مزایای کسر حق بیمه تامین اجتماعی

از گزینه های زیر حق بیمه کسر می شود:

  • حقوق، دستمزد و کارمزد
  • فوق العاده های شغل
  • اضافه کار، شب کاری و نوبت کاری
  • فوق العاده خارج از مرکز
  • فوق العاده انجام کارهای سخت و زیان آور
  • کمک هزینه خواربار و مسکن
  • مزد ایام تعطیل و مرخصی استحقاقی
  • فوق العاده های ثابت و مانند آنها
  • پاداش به جز مواردی که مشمول کسر حق بیمه نیست

در مورد حداقل و حداکثر دستمزد و نیز دستمزد مقطوع توجه شما را به توضیحات ذیل جلب می کنیم:

الف – حداقل دستمزد: حداقل دستمزد مشمول کسر حق بیمه مشمولان قانون تامین اجتماعی، برابر حقوق پایه ای است که هر سال با توجه به هزینه زندگی، از طرف شورای عالی کار، تعیین و به وسیله وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی اعلام می شود.

ب – حداکثر دستمزد: حداکثر حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه ماهانه هر سال، طبق مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی تعیین می شود.

ج – دستمزد مقطوع: علاوه بر دستمزدهای مذکور، طبق ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی، سازمان می تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی تامین اجتماعی، مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیت ها را طبقه بندی و حق بیمه را به ماخذ درآمد مقطوع وصول و کمک های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت کند.

مزایای کسر حق بیمه تامین اجتماعی
مزایای کسر حق بیمه تامین اجتماعی

موسسه حسابداری و حسابرسی نوین تراز تبریز آماده ارایه خدمات مالی و حسابداری و آموزش اصولی و عملی حسابداری و دوره های کاآموزی حسابداری در شهر تبریز . تلفن : ۳۳۲۵۰۰۵۴

© 2016 موسسه حسابداری نوین تراز تبریز | خدمات حسابداری و حسابرسی

logo-footer

باما در تماس باشید :               

حسابداری تبریز|آموزش حسابداری|حسابرسی تبریز|نرم افزارحسابداری|موسسه حسابداری نوین تراز