بیمه مالیات تبریز

معافیت بیمه ای پنج ساله ماده ۸۰رااز دست ندهید!!

معافیت بیمه ای ماده ۸۰چیست؟

چه موقع میتوان از این معافیت استفاده کرد؟

چه شرایطی برای استفاده از این ماده لازم است؟

نحوه تکمیل لیست بیمه در زمان استفاده از ماده ۸۰چیست؟

برای دریافت پاسخ این سولات همراهیمان کنید:

هدف این ماده به کار گماردن نیروهای بیکار وایجاد اشتغال است ودولت برای تشویق کارفرمایان به این کار معافیت بیمه ای در نظر گرفته میشود.

کارگاههایی که از ابتدای سال ۱۳۹۰ به بعد پروانه با مجوز فعالیت خود را از مراجع صادر کننده مجوز اخذ و شروع به فعالیت نموده باشند بعد از بازرسی تامین اجتماعی وتعیین سقف نیرو می توانند مازاد بر نیروی تعیین شده از معافیت ماده ۸۰بهره مند گردند این کارگاهها باید حداقل یک نفر را به مدت سه ماه بیمه آزاد پرداخت نمایند

کارفرمایان کارگاهها بعد از اعلام نیاز به اداره کار نیروی جدید را استخدام میکنند

تعداد سقف کارمند رابرای استفاده از این طرح مشخص میکنندوبرای تعداد بالاتر از این سقف از معافیت استفاده میشود.

برای کارگاههای دایر:براساس تعدادبیمه شدگان سال گدشته طبق لیستی که به سازمان کارفرمافرستاده است تعداد سقف نفرات مشخص میشود

برای کارگاههای تازه تاسیس تعداد کارکنانی که در لیستهای قبلی در یک بازه زمانی مشخص شده یا تعدادی که در بازرسی هاثبت شده هرکدام بیشتر است مبنای تعیین سقف خواهد بود.

حتما باید قبل از استفاده از این معافیت نامه ها وتاییدیه ها دریافت شده باشد

در صورت هرگونه تغییر در نوع شخصیت کارفرما (حقیقی یا حقوقی)، نیروهای قبلی نیز جزو نیروی کار موجود محسوب خواهد شد.

ختما باید نیروی به کار گمارده شده نامه معرفی نامه از طرف کاریابی داشته باشد

میزان معافیت کارفرما از پرداخت سهم بیمه در ماده ۸۰ به صورت زیر است:

سال اول ۱۸ درصدسال دوم ۱۶ درصد – سال سوم ۱۴ درصد – سال چهارم ۱۲ درصد – سال پنجم برنامه ۱۰ درصد

نیروی کاری که کمتر از پنج سال از تخفیفات یادشده بهره‌مند شده اند، مجموعا تا سقف پنج سال مشمول مفاد ماده (۳) این آئین‌نامه خواهند شد.

اگر نیروی کار موجود یک کارگاه اخراج ؛ ترک کار و یا استعفا نمود می توان درصورت جایگزین نمودن نیرو ظرف مدت یکماه می توان به همان تعداد ( نیروی ترک کار شده ) از ماده ۸۰ استفاده کرد .

نحوه ارسال لیست بیمه مشمول ماده ۸۰:

با تعیین تعداد روز کارکرد و دستمزد روزانه نرم افزار بیمه بصورت خودکار مبالغ را محاسبه نموده و فقط کارفرمایانی که کارگران مشمول ماده ۸۰ دارند می­بایست در پایان تنظیم لیست بیمه ماه به ازای هر کارگر مشمول در سال ۱۳۹۴ سهم کارفرما را بجای ۲۰% به میزان ۱۰% محاسبه و درج نمایند (۱۰% معافیت )

معافیت بیمه ای پنج ساله ماده ۸۰رااز دست ندهید!!

موسسه حسابداری نوین تراز تبریز آماده ارایه مشاوره در زمینه امروز مالی مالیاتی و بیمه

© 2016 موسسه حسابداری نوین تراز تبریز | خدمات حسابداری و حسابرسی

logo-footer

باما در تماس باشید :               

حسابداری تبریز|آموزش حسابداری|حسابرسی تبریز|نرم افزارحسابداری|موسسه حسابداری نوین تراز