موسسه حسابداری و آموزش حسابداری نوین تراز تبریز حسابرسی نرم افزار حسابداری مشاور مالیاتی ارزش افزوده اظهارنامه مالیاتی شهرک صنعتی سلیمی رجایی عالی نسب منطقه آزاد جلفا هادیشهر

میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۶

مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۶

بند (الف) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می‌گردد.

سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶، مبلع دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال تعیین گردیده است و نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا ۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ( ۱۰%) و به نسبت مازاد آن (۲۰%) است. میزان معافیت مالیاتی مواد ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ( ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال تعیین می‌گردد.

لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش دولتی و غیردولتی مکلفند حسب مقررات ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد حقوق پرداختی تخصیصی به کارکنان خود در سال ۱۳۹۶ را طبق مقررات ماده ۸۵ قانون یاد شده محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

موسسه حسابداری و مشاور مالیاتی نوین تراز تبریز

سید کامل تقوی نژاد- رییس سازمان امور مالیاتی

تـاریـخ اجـراء: ۱۳۹۵/۰۱/۰۱
مدت اجراء: نامحدود
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی
برچسپ ها :
موسسه حسابداری و آموزش حسابداری نوین تراز تبریز حسابرسی نرم افزار حسابداری مشاور مالیاتی ارزش افزوده اظهارنامه مالیاتی شهرک صنعتی سلیمی رجایی عالی نسب منطقه آزاد جلفا هادیشهر
میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۶+میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۶
 

 

 

© 2016 موسسه حسابداری نوین تراز تبریز | خدمات حسابداری و حسابرسی

logo-footer

باما در تماس باشید :               

حسابداری تبریز|آموزش حسابداری|حسابرسی تبریز|نرم افزارحسابداری|موسسه حسابداری نوین تراز