بسن حسابهای

نحوه بستن حسابهای آخر سال
حسابهای دائمی مندرج در ترازنامه را با حساب تراز اختتامیه می بندیم یعنی حساب دارائیهارا بستانکار نموده وتراز اختتامیه را بدهکار می کنیم وبرای بستن وانتقال سرمایه وبدهی آنهارا بدهکار وتراز اختتامیه را بستانکار می نمائیم

روشهای استهلاک

یکی دیگر از عملیاتهای پایان سال محاسبه استهلاک دارائیها می باشد

روشهای استهلاک

۱- خط مستقیم

۲- میزان تولید

۳- مانده نزولی

۴- مجموع سنوات

روش خط مستقیم : استهلاک سالانه در این روش براب است با : بهای تمام شده منهای ارزش اسقاطی تقسیم بر عمر مفید به سال

روش تولید : استهلاک هر واحد تولید در این روش برابر است با بهای تمام شده منهای ارزش اسقاطی تقسیم بر عمر مفید میزان تولید

دارائیهای قابل استهلاک به شرح زیر می باشند

۱- کلیه تجهیزات کارگاههای کمکی وسرویس دهنده وپشتیبانی ۱۰%روش نزولی

۲- ماشینهای ویژه نظافت کارخانجات با روش مستقیم با ۴سال

۳- تجهیزات مخابراتی تلکس تلفن بی سیم و…با ۱۰سال مستقیم

۴- تأسیسات حرارتی وبرورتی وچاه عمیق ۱%روش نزولی

۵- ماشین برش وقیچی ۸سال مستقیم

۶- وسایل جوشکاری با ۴سال مستقیم

۷- ماشین آلات ساخت تابلو برق ۱۰سال مستقیم

۸- اتومبیل وخودرو تا ۴سیلندر بنزینی ۲۵%نزولی

۹- اتومبیل وخودرو از ۴سیلندر به بالاوبنزینی ۲۵%نزولی

۱۰-وانت بار وبارکشهاوتاکسی کرایه تا ۴سیلندر ۳۰%نزولی

۱۱-کامیون وکامیونت تا ۵تن ظرفیت ۲۵%نزولی کامیون تا ۱۰تن ۳۰%نزولی

۱۲-موتور سیکلت ودوچرخه ۳۵%نزولی

۱۳-ماشین آلات راه وساختمان ۲۵%نزولی

۱۴-ابزار آلات مانند آچار چکش و…۱۰۰% به حساب هزینه گرفته می شود

۱۵-ساختمان کاگاه ۱۰%نزولی

۱۶-ساختمان کارگاه کمکی وانبار ودفتر کارگاه ۸%نزولی

۱۷-منازل سازمانی ۸%نزولی

۱۸-سایر ساختمانها ۷%نزولی

۱۹-صنایع نساجی وپوشاک ۸سال مستقیم

۲۰-ماشینهای چاپ وتکثیر ۱۰%نزولی

۲۱-ماشینهای کشاورزی ۳۰%نزولی

۲۲-اموال واثاثه اداری ۱۰سال مستقیم

۲۳-اموال واثاثه اداری رستورانها ۵سال مستقیم

۲۴-حق تألیف ۴سال مستقیم

۲۵-کلیه ماشین الات کارگاه فلز کاری تراشکاری یدکی سازی ۱۰%نزولی

۲۶-ماشین آلات ریخته گری ویدکی سازی ۱۲%نزولی

۲۷-ماشینهای تراش ۸سال مستقیم

۲۸-مشین آلات ریخته گری وقالب گیری ۸سال مستقیم

۲۹-دستگاه شستشو ۵سال مستقیم

۳۰-وسایل حفاری ۵سال مستقیم

۳۱-ماشین الان تولید شن وماسه ۱۰سال مستقیم

۳۲-اموال واثاثه مصرفی ۱۰سال مستقیم

استهلاک دارائی دست دوم که مدتی کارکرده

معادل ۳۰% نرخ استهلاک تعین شده در جدول استهلاکات منظور می شود مثلاً اگر دارایی ۴ماه کار نکرده وهزینه استهلاک آن ۳۰۰۰۰ریال باشد

– ۳۰۰۰۰ریال را در هشت دوازدهم ضرب نموده

– برای ۴ماه ۳۰۰۰۰را در چهار دوازدهم ضرب نموده ودر ۳۰%ضرب نموده

– نتیجه دوقسمت را با هم جمع می کنیم هزینه استهلاک یک ساله برآمورد می گردد

– مستحدثات زمین شامل نرده کشی وخیابان و…در طی عمر مفید مستهلک می شوند

– ماشین آلات با کلیه هزینه ها تا نصب واماده کار شامل مستهلک می شوند

– بستن حسابها در موسسات تولیدی

برای بستن مواد اول دوره حساب تولید را بدهکار وموجودی مواد خام اول دوره را بستانکار می نمائیم

بستن حساب خرید حساب تولید را بدهکار وخرید مواد خام را بستانکار

بستن هزینه دستمزد حساب تولید را بدهکار هزینه هازا بستانکار می کنیم

ثبت موجودی آخر دوره موجودی آخر دوره بدهکار تولید بستانکار

موجودی کالای در جریان ساخت تولید بدهکار وجودی کالادر جریان ساخت بستانکار

ثبت موجودی کالای در جریان ساخت موجودی آخر دوره بدهکار حساب تولید بستانکار می شود.

© 2016 موسسه حسابداری نوین تراز تبریز | خدمات حسابداری و حسابرسی

logo-footer

باما در تماس باشید :               

حسابداری تبریز|آموزش حسابداری|حسابرسی تبریز|نرم افزارحسابداری|موسسه حسابداری نوین تراز