برخی از مواردی که باعث می شود کارفرمایان نتوانند از محل بیمه نامه مسئولیت مدنی خود، تمام یا بخشی از خسارت را دریافت کنند:

– عدم مطابقت تعداد کارکنانی که در بیمه نامه مسئولیت اعلام شده با تعداد واقعی و یا لیست تامین اجتماعی.

– عدم اعلام تغییرات مربوط به افزایش تعداد کارکنان در طول مدت اعتبار بیمه نامه.

– عدم مطابقت نوع فعالیت بیمه شده با نوع فعالیتی که انجام می پذیرد و تفکیک نکردن نوع فعالیت کارکنان در زمانی که کارکنان در بخشهای مختلف و با ریسکهای متفاوت مشغول به فعالیت می باشند.

– ناکافی بودن تعهدات بیمه نامه در بخش هزینه های پزشکی و سقف تعهدات سالیانه.

– اهمال در خرید پوشش اضافی افزایش دیه در سنوات آتی و پوشش مازاد بر یک دیه(تا سقف دیه دوم، سوم و یا چهارم).

– بی توجهی به اخذ پوشش مطالبات سازمان تامین اجتماعی و خدمات درمانی و یا خرید میزان تعهد پایین و نامتناسب با طول دوره ی بیمه نامه.

– اعلام نکردن اسامی مامورین خارج از کارگاه در زمان صدور بیمه نامه.

– لحاظ نکردن تعداد نیروهای مربوط به پیمانکار در بیمه نامه و عدم ابتیاع پوشش اضافی مربوطه.

– اعلام نکردن حذف و جایگزینی کارکنان در زمانی که بیمه نامه بصورت بانام صادر شده باشد.

– اعلام نکردن تغییر نوع فعالیت در طول دوره و یا اضافه شدن بخشهایی که دارای ریسک بیشتری نسبت به نوع فعالیت اعلام شده در بیمه نامه هستند.

 

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی/ سایت رسمی موسسه حسابداری نوین تراز تبریز

برچسپ :

حسابداری حسابرسی مشاور مالیاتی آموزش حسابداری کاراموزی  حسابداری تبریز جلفا منطقه ویژه منطقه ازاد تجاری شرکت حسابداری تبریز جلفا مالیات اظهارنامه ارزش افزوده مالیاتی مشاور

© 2016 موسسه حسابداری نوین تراز تبریز | خدمات حسابداری و حسابرسی

logo-footer

باما در تماس باشید :               

حسابداری تبریز|آموزش حسابداری|حسابرسی تبریز|نرم افزارحسابداری|موسسه حسابداری نوین تراز