هزینه ها،مقدار تولید واقعی،ظرفیت اسمی،هزینه سربار جذب نشده چیست؟،ظرفیت نرمال،حسابداری،حسابرسی،مشاورمالیاتی،تبریز،آذربایجان،شهرکهای صنعتی ،مناطق آزاد تجاری صنعتی،حسابدای تبریز،آموزش حسابداری عملی در تبریز،آموزش نرم افزار حسابداری تبریز ،مشاورمالی و مالیاتی تبریز،هزینه سربار جذب نشده،موسسه حسابداری نوین تراز ،هزینه سربار جذب نشده، هزینه سربار جذب نشده چیست؟، هزینه سربار جذب نشده چیست؟، هزینه سربار جذب نشده چیست؟

هزینه سربار جذب نشده چیست؟

سربار جذب نشده در تولید به هزینه های سرباری گفته می شود که شرکت متحمل شده ولیکن این هزینه ها در تولید جذب نشده اند.به عنوان مثال این هزینه ها می تواند

ناشی از توقف تولید باشد.

هزینه سربار جذب نشده و کلا” هزینه های جذب نشده در تولید،جزو بهای تمام شده کالای فروش رفته محسوب نمی شوند،بلکه جزو سایر هزینه های عملیاتی می باشند.

سربار جذب نشده در تولید فقط مربوط به سربار ثابت می باشد و سربار متغیر جزو آن نمی باشد.

توضیح دیگر اینکه سربار جذب نشده در تولید مربوط به مقدار ظرفیت استفاده نشده شرکت می باشد،یعنی:

× = ظرفیت نرمال ÷ مقدار تولید واقعی

در اینجا ×،بر حسب درصد می باشد و بر اساس این درصد، سربار جذب نشده درتولید محاسبه می شود. ظرفیت نرمال نیز = ۷۵% الی ۸۵% ظرفیت اسمی

در عمل شرکتها با به دست آوردن این درصد (×)،کل هزینه های سربار را در این درصد ضرب نموده (هزینه های ثابت ومتغیر سربار را تفکیک نمی کنند) آن را به عنوان سربار جذب نشده درتولید
قلمداد می کنند.
ظرفیت نرمال (معمول یا عملی) در واقع ظرفیت اسمی پس از در نظر گرفتن محدودیتهایی که ممکن است در تولید به وجود ببایید،مثل خرابی ماشین آلات وغیره… است.
معمولا” شرکتها ظرفیت نرمال را عددی بین ۷۵% تا ۸۵% ظرفیت اسمی می دانند.این رقم با توجه به استاندارد حسابداری به شرح زیر تعیین می شود :
جهت‌ تعيين‌ سطح‌ معمول‌ فعاليت‌ واحد تجاري‌ عوامل‌ زير را بايد درنظر داشت‌:
الف ‌.ميزان‌ توليد مورد نظر طراحان‌ دستگاههاي‌ توليدي‌ و مديريت‌ واحد تجاري‌، تحت‌ شرايط‌ كار حاكم‌ در طول‌ سال‌ (مثلاً يك‌ نوبت‌كاري‌ يا دونوبت‌كاري‌)،
ب‌.بودجه‌ سطح‌ فعاليت‌ سال‌ تحت‌ بررسي‌ و سال‌ بعد از آن‌، و
ج.سطحي‌ از توليد كه‌ واحد تجاري‌ در سال‌ تحت‌ بررسي‌ و نيز در سالهاي‌ گذشته‌ عملاً به‌ آن‌ دست‌ يافته‌ است‌.

 

برچسب ها:
هزینه ها،مقدار تولید واقعی،ظرفیت اسمی،هزینه سربار جذب نشده چیست؟،ظرفیت نرمال،حسابداری،حسابرسی،مشاورمالیاتی،تبریز،آذربایجان،شهرکهای صنعتی ،مناطق آزاد تجاری صنعتی،حسابدای تبریز،آموزش حسابداری عملی در تبریز،آموزش نرم افزار حسابداری تبریز ،مشاورمالی و مالیاتی تبریز،هزینه سربار جذب نشده،موسسه حسابداری نوین تراز ،هزینه سربار جذب نشده، هزینه سربار جذب نشده چیست؟، هزینه سربار جذب نشده چیست؟، هزینه سربار جذب نشده چیست؟

 

© 2016 موسسه حسابداری نوین تراز تبریز | خدمات حسابداری و حسابرسی

logo-footer

باما در تماس باشید :               

حسابداری تبریز|آموزش حسابداری|حسابرسی تبریز|نرم افزارحسابداری|موسسه حسابداری نوین تراز