پولشویی

هنوز اجرای قانون مبارزه با پولشویی خیلی جدی گرفته نشده است و به نوعی هنوز همانند اجرای صورت معاملات فصلی ماده ۱۶۹ تازگی دارد. در صورتی که بی توجهی به این قانون می تواند خطرات زیادی را برای کسب و کارها و دیگر واحدها داشته باشد.شما ضمن مطالعه این پست  می توانید از اسرار مهم این قانون اطلاعات خوبی کسب کنید.

موسسه حسابداری نوین تراز
پولشویی

گروه آل کاپو

برای نخستین بار فردی به نام آل کاپو در کشور کلمبیا گروهی به همین نام تشکیل داده بود. گروه آل کاپو به زورگیری و اخاذی از شهروندان شهر مشغول بود. پول حاصل از این اقدامات توسط پلیس شهری قابل پیگیری بود و به عنوان مدرک میتوانست بر علیه تبهکاران مورد استفاده قرار گیرد از این سو آل کاپو رختشور خانه ای راه انداخت و به صورت یک پوشش منبع درآمد قانونی برای انجام کارهای سابق خود استفاده کرد. از همان زمان اصطلاع پولشویی رواج پیدا کرد و به عنوان تعریف شستشو و تطهیر پولهای غیرقانونی و نامشروع مورد استفاده قرار میگیرد.

تعریف 

در واقع منظور از پولشویی، مشروع جلوه دادن پول هایی است که از فعالیت های نامشروع و غیر قانونی حاصل می شوند. ورود پول های نامشروع در چرخه رسمی اقتصاد و مشروع جلوه دادن آن را پولشویی میگویند. به عبارتی گم کردن منشاء پول های نا سالم پولشویی به حساب می آید.

آثار زیان بار پولشویی

از جمله آثار زیان بار پولشویی میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

  • اخلال و بی ثباتی در اقتصاد
  • کاهش درآمدهای دولت
  • خروج سرمایه از کشور
  • تضعیف بخش خصوصی

و بسیاری موارد زیان بار دیگر .

انواع پول در پولشویی

پولشویی تعریف ها و انواع مختلفی دارد .

یک) پول کثیف یا آلوده به خون: منظور پول حاصل از فعالیت های قاچاق انسان و مواد مخدر

دو) پول سیاه: پول حاصل از قاچاق کالا

سه) پول خاکستری: منظور پول حاصل از فروش کالا یا درآمد حاصل از خدمات که از دولت پنهان میماند و در اصطلاح جهت فرار از مالیات افشاء نمی گردد. این بخش موضوع اصلی بحث و گفتگوی ماست.

 اقدامات موثر جهت مبارزه با پولشویی

از جمله اقدامات مهمی که بایستی برای مبارزه با پولشویی انجام گیرد عبارتند از:

  • اصلاح ساختار مالیاتی کشور و جلوگیری از فرار مالیاتی
  • بررسی و ارزیابی ساختار سیستم قضایی کشور

با پیاده سازی سیستم نظام جامع مالیاتی(که از سال ۱۳۹۵ اجرایی میگردد) گام بزرگی در تحول نظام اقتصادی و خصوصا مبارزه با پولشویی برداشته میشود. از مصادیق مهمی که در پولشویی مدنظر می باشد (خصوصا در نظام مالیاتی) نظام ارسال وجه خصوصا اسناد بصورت سهام بی نام، اوراق قرضه، چکهای در وجه حامل، چک های مسافرتی و برات های بانکی می باشد. در واقع به هر نحو که اشخاص سعی در پنهان کردن هویت مالکیت خودشان داشته باشند در زمره مصادیق یاد شده میباشد.(مانند چک های پشت نویسی شده)

 از بعد سیستم مالیاتی کشور و جلوگیری از پولشویی مواردی قابل طرح وجود دارد که در زیر به آنها اشاره میکنم :

  • به استناد ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی ، پولشویی جرم محسوب میشود و به عنوان تخلف قانونی و قابل پیگیری می باشد. از جمله عملیات مالی که توسط شرکاء و هیئت مدیره در شرکت ها انجام میگیرد و به عنوان تخلفات مالی محسوب میگردد استفاده از حساب جاری شرکا در دریافتها و پرداختهای شرکت و عدم استفاده از حساب بانکی جهت روشن بودن جریان وجه نقد می باشد. خصوصا دریافت درآمدها و یا فروش که نه تنها موجب بی اعتباری اسناد و مدارک و دفاتر قانونی میگردد بلکه باعث علی الراس شدن درآمد مشمول مالیات میگردد. بر اساس ماده ۱۵ آیین نامه مبارزه با پولشویی هرگونه دریافت یا پرداخت وجه خارج از سقف مقرر (برابر با ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) بایستی صرفا از طریق حساب بانکی ارباب رجوع یا POS و حواله بانکی باشد.
  • بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۴۷ ق.م.م جدید (مطابق سیستم مالیاتی جدید) هزینه های قابل قبول که به شیوه تهاتری انجام شود و بیش از مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد باید از طریق سیستم بانکی انجام گیرد.
  • در سیستم مالیات بر ارزش افزوده در مواقعی که اعتبار مالیاتی توسط کارشناس مالیاتی مردود میگردد، بایستی اصالت معامله احراز گردد که از موارد مهم آن واریز و برداشت وجه مورد معامله است. چک حامل از جمله مدارکی است که منجر به رد اعتبار مالیاتی میشود.

در اینجا قابل ذکر است بر اساس دستورالعمل اجرایی مبارزه  با پولشویی در شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری ماده ۲ شرکت ها موظفند هرگونه انجام معامله عملیات و خدماتی را که منجر به پولشویی میشود را شناسایی و نهایتا در اختیار نهادهای مربوط قرار دهند.

 ماده ۱۴ تمام کارکنان تحت امر شرکت موظفند در صورت مشاهده مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع(همان مشتری) به مسئول واحد مبارزه با پولشویی مستقر در شرکت اطلاع دهند که بر اساس ماده ۱۷ همین آیین نامه گزارش فوق توسط کارکنان افشای اسرار شخصی محسوب نمیگردد و اتهامی متوجه آنان نیست.

در پایان با اشاره به تحول نظام مالیاتی طی سالهای اخیر و اجرای سیستم نظام جامع مالیاتی که از اول فروردین ماه سال ۱۳۹۵ اجرایی میگردد مواد۲۷۴ تا ۲۷۹ اختصاص به جرم مالیاتی یافته و مواردی که در کنار مطالب ارایه شده خدمت شما عزیزان مطالعه دقیق تر قوانین مرتبط و رعایت نکاتی که درانجام معاملات ضروری است را پیشنهاد مینمایم تا چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ شهرت کسب خدایی نکرده متحمل هیچ خسارتی نشوید. موفق و سربلند باشید.

 

 

© 2016 موسسه حسابداری نوین تراز تبریز | خدمات حسابداری و حسابرسی

logo-footer

باما در تماس باشید :               

حسابداری تبریز|آموزش حسابداری|حسابرسی تبریز|نرم افزارحسابداری|موسسه حسابداری نوین تراز