انبار داری و حسابداری انبار

کالاهای امانی
کلیه کالاهای موجود در انبار (مصرفی، پلاک خور، مواد غذایی و …)باید جزء یکی از سه دسته زیر قرار گیرد.
۱- موجودی انبار و ثبت شده درنظام نوین مطابق با گردش کالا
۲- اقلام حواله شده و آماده جهت تحویل طبق حواله های موجود
۳- اقلام تازه خرید شده و آماده جهت صدور رسید انبار
کالاهای موجود در انبار در غیر از موارد بالا جزء‌کالاهای امانی محسوب می گردد که شامل موارد زیر می باشد:‌

علت وجود کالاهای امانی
در موارد مختلفی از جمله اشتباه در کالاها به انبارا از طرف فروشندگان و یا انباردار در موقع تحویل و یا ارائه کنندگان و یا جایزه دار بودن بعضی از اقلام و یا نداشتن کیفیت و مرغوبیت مورد انتظار و برگشت و مرجوع شدن اقلام بعد از توزیع به دلیل عدم رضایت و یا عدم نیاز مصرف کنندگان موجب برگشتن کالاها به انبار می گرددکه در صورت صدور رسید کالا از آیتم برگشت از مصرف / توزیع ویا هدایا و کمکهای دریافتی این کالاها جزء موجودی نظام نوین قرار می گیرد و یا کالاهایی که توسط واحدهای مختلف به دلیل تعیین تکلیف قطعی بصورت امانی تحویل انبار می شود.

مقررات مربوط به کالاهای امانی
۱- اقدام فوری جهت تعیین تکلیف کالاهای امانی با تنظیم صورت جلسه مکتوب با امضاء مدیر، مسئول امور مالی، حراست و مسئول انبار واحد
۲- نصب برچسب امانی بر روی کالا
۳- نگهداری کالا در محل یا قفسه جدا از موجودی انبار با نام و برچسب کالاهای امانی
۴- نگهداری حساب اینگونه کالاها در انبار با صورت جلسه تنظیم شده و تحویل و دریافت آنها فقط با تأیید و موافقت مدیر واحد یا مقامات مجاز از طرف او
۵- در صورت عدم رعایت موارد بالا براساس ماده ۴۹ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات درمانی کشور برخورد می گردد.
ماده ۴۹٫ کسری و اضافات حاصل در ابواب جمعی امور مالی،‌اموال و دارایی های صندوق های درآمدی موسسه یا موجوی انبارها اعم از نقدی و یا جنسی و اوراقی که در حکم وجه نقد است با اعلام واحد مربوطه، به حساب کسری / اضافات دوره بسته میشود. کسری و اضافات مزبور به هیأت امناء گزارش و ایشان تصمیم گیری خواهند نمود.

© 2016 موسسه حسابداری نوین تراز تبریز | خدمات حسابداری و حسابرسی

logo-footer

باما در تماس باشید :               

حسابداری تبریز|آموزش حسابداری|حسابرسی تبریز|نرم افزارحسابداری|موسسه حسابداری نوین تراز