حسابداری مالیاتی (Tax Accounting)

۲۰ سوالات مالیاتی کسب و کارها نوپا و شرکتهای درباره سامانه مودیان مالیاتی

منظور از تاریخ مشمولیت اشخاص در قانون پایانه ‏های فروشگاهی و سامانه مودیان چیست؟

تاریخ مشمولیت برای مودیانی‌ که در حال فعالیت هستند از تاریخ فراخوان و برای مودیانی که بعد از تاریخ فراخوان شروع به فعالیت رسمی نموده‌اند، از تاریخ شروع فعالیت آن‌ها می‌باشد. مودیان از تاریخ مشمولیت ملزم به صدور و ارسال صورتحساب‏های الکترونیکی به سامانه مودیان می‌باشند.

اشخاص مشمول اجرای قانون پایانه‏های فروشگاهی و سامانه مودیان کدامند؟

کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات‏های مستقیم مصوب۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

انواع صورتحساب الکترونیکی چیست؟

حسب دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، سه نوع صورتحساب پیش‌بینی شده است‌که عبارتند از:

 • صورتحساب الکترونیکی نوع اول، صورتحسابی است با اطلاعات هویتی فروشنده و خریدار، کالا‌/خدمت فروش رفته.

 • صورتحساب الکترونیکی نوع دوم، صورتحسابی است با اطلاعات کامل فروشنده، اطلاعات کامل کالا‌/خدمت و بدون اطلاعات خریدار.

 • صورتحساب الکترونیکی نوع سوم، رسید پرداخت وجه صادره از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه الکترونیکی پرداخت دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که حسب مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده پذیرفته شده است.

تفاوت بین صورتحساب الکترونیکی نوع اول با نوع دوم چیست؟

تفاوت صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم در ضرورت درج اطلاعات خریدار است. در معاملات فعالان اقتصادی با یکدیگر (B2B) که درج اطلاعات کامل خریدار الزامی است، صورتحساب الکترونیکی باید از نوع اول صادر شود. درصورتحساب الکترونیکی نوع دوم (فروش به مصرف کننده نهایی) درج اطلاعات خریدار در صورتحساب الکترونیکی ضروری نمی‌باشد.

 • چند روش برای ارسال صورتحساب الکترونیکی وجود دارد؟
  ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به صورت مستقیم توسط مودی;
 • ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد – با کلید مودی;
 • ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد- با کلید شرکت معتمد;
 • ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط سامانه‌های دولتی.

روش ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط مودی چگونه است؟

این روش، ویژه مودیانی است که ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان به صورت مستقیم و توسط مودی صورت می‌پذیرد. در این روش مسئولیت ارسال با شخص مودی است.

روش ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد با کلید‏ مودی چگونه‏ است؟

در این روش، مودی نسبت به امضا صورتحساب الکترونیکی با استفاده از کلید خصوصی خود و صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام می‌نماید. مسئولیت صدور صورتحساب الکترونیکی با مودی و مسئولیت ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان با شرکت معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی می‌باشد.

روش ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد با کلید شرکت معتمد چگونه است؟
دراین روش شرکت معتمد اطلاعات صورتحساب الکترونیکی مودی را دریافت و با استفاده از کلید خصوصی و زیرساخت‌های خود اقدام به صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی می‌نماید. مسئولیت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی با شرکت معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی خواهد بود.

20 سوال مالیاتی کسب و کارها
20 سوال مالیاتی کسب و کارها

روش ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط سامانه‌های دولتی چگونه است؟

در این روش، می‌بایست مودی در کارپوشه خود ارسال اطلاعات به سامانه مودیان توسط سامانه‌های دولتی را انتخاب نماید. در این صورت، امکان ارسال اطلاعات از سامانه‏های دولتی امکان‏پذیر خواهد شد. مسئولیت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی با مودی است.


منظور از شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی چیست؟

اشخاص حقوقی دارای پروانه هستند که حسب ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان، نسبت به ارائه مشاوره وآموزش‌های لازم به مودیان، نصب و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز برای ارائه خدمات مالیاتی از قبیل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الکترونیکی و سایر امور غیرحاکمیتی (به تشخیص سازمان) با سازمان همکاری می‌کنند

شماره منحصر به فرد مالیاتی چیست؟

شناسه‌ای است ۲۲ کاراکتری،که در پایانه فروشگاهی به صورت منحصر به‌ فرد تولید و به هر صورتحساب الکترونیکی تخصیص داده می‌شود. جزییات آن در سند “قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر به ‌فرد مالیاتی “در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ در بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان‌،‌گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها قابل بهره‌برداری می‌باشد.

20 سوال مالیاتی کسب و کارها
20 سوال مالیاتی کسب و کارها

شماره منحصر به فرد مالیاتی مندرج در صورتحساب، معرف چیست؟

ساختار شماره منحصر به ‌فرد مالیاتی از چهار مولفه با طول ثابت تشکیل شده است، طول شماره منحصر به ‌فرد مالیاتی ۲۲ کاراکتر و به صورت ثابت می‌باشد. مولفه‏های شماره مالیاتی، شامل شناسه یکتای حافظه مالیاتی (با طول ثابت ۶ کاراکتر)، تاریخ ثبت صورتحساب در حافظه مالیاتی (به صورت Hex با طول ثابت ۵ کاراکتر)، سریال داخلی صورتحساب حافظه مالیاتی (به صورت Hex با طول ثابت ۱۰ کاراکتر) و رقم کنترلی (تولید شده با الگوریتم Verhoeff). جزییات آن در سند “قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر به‌ فرد مالیاتی” در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ ‌در بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان‌، گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها قابل بهره‌برداری می‌باشد.

شناسه یکتای حافظه مالیاتی چیست؟
شناسه ای است ۶ کاراکتری که به صورت منحصر به ‌فرد به هر حافظه مالیاتی اختصاص داده می‌شود. شناسه مذکور از مولفه‌های تشکیل دهنده شماره منحصر به فرد مالیاتی می‌باشد که پس از درخواست مودی در قسمت عضویت در کارپوشه تولید و در اختیار وی قرار خواهد گرفت.

جزییات آن در سند “قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی وشماره منحصر به فرد مالیاتی” در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ ‌در بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان‌، گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها قابل بهره‌برداری می‌باشد.

مراحل دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی چیست؟

 • ورود به کارپوشه درسامانه مودیان;
 • ورود به بخش عضویت;
 • انتخاب گزینه درخواست شناسه یکتای حافظه مالیاتی;
 • تعیین نحوه ارسال صورتحساب;
 • تعیین کلید عمومی (در صورت الزام);
 • تعیین شعب مرتبط با شناسه یکتا;
 • تخصیص ابزار پرداخت با شناسه یکتا (اختیاری);
 • ثبت اطلاعات حافظه مالیاتی و پایانه فروشگاهی (اختیاری);

تفاوت شناسه یکتای حافظه مالیاتی با شماره منحصر به فرد مالیاتی چیست؟

شناسه یکتای حافظه مالیاتی جزئی از شماره منحصر به ‌فرد مالیاتی است (۶کاراکتراول) و به واسطه آن‌ برای سازمان امور مالیاتی کشور محرز می‌شود که صورتحساب توسط کدام مودی و در چه مکانی صادر شده است.

 • مشاهده اطلاعات ثبت شده و تایید آن.

حافظه مالیاتی چگونه باید تهیه شود؟

مودی می‌بایست یک پایانه فروشگاهی‌-‌حافظه مالیاتی نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری مطابق با سند “ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی” که درسایت ‌intamedia.ir‌ بارگذاری گردیده‌، تهیه نماید. شناسه یکتای حافظه مالیاتی از بخش عضویت درکارپوشه قابل دریافت است.

آیا امکان ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی به صورت کلی و یکجا وجود دارد؟

بله‌. ارسال صورتحساب‏های الکترونیکی در قالب بسته‏های حداکثر ۱۰۰ تایی امکان‌پذیر می‌باشد.

مودیانی که کلیه تکالیف قانونی خود را انجام می‌دهند، آیا الزامی به ارسال اطلاعات‌ معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ دارند؟

وفق مقررات ماده (۷) قانون پایانه‏ های فروشگاهی و سامانه مودیان، ارسال صورتحساب‏ های الکترونیکی به سامانه‏ مودیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‏های مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این خصوص نخواهند داشت. بدیهی است مودیان مکلفند بابت کلیه معاملات خود که در سامانه مودیان درج نمی‏شود، مقررات ماده(۱۶۹) قانون مالیات‏های مستقیم را در ارائه‌ی آمار معاملات فصلی ظرف مهلت مقرر، رعایت نمایند.


امضای دیجیتال چیست؟

یک رشته عددی که به روش پیچیده‌ای از متن یک سند استخراج و پس از رمزگذاری با کلید خصوصی صاحب سند، به اصل سند ضمیمه و ارسال می‌شود به گونه‌ای که هر گیرنده اطلاعات بتواند منبع و تمامیت اطلاعات را تشخیص دهد.

مودیان چگونه با استفاده از گواهی نرم‌افزاری، صورتحساب‌های الکترونیکی را امضا و به سامانه مودیان ارسال نمایند؟

 • تولید کلید خصوصی و فایل درخواست گواهی (CSR) مطابق با دستورالعمل مرکز میانی مورد نظر

 • ارسال فایل CSR به مرکز میانی

 • دریافت فایل گواهی الکترونیکی امضای دیجیتال/مهرسازمانی از مرکز میانی

 • استخراج کلید عمومی از گواهی الکترونیکی امضای دیجیتال/مهر سازمانی مطابق با راهنمای استخراج کلید عمومی از امضای دیجیتال/مهرسازمانی که در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir بارگذاری شده است.

 • بارگذاری کلید عمومی استخراج شده از گواهی الکترونیکی امضای دیجیتال/مهر سازمانی در کارپوشه مودیان

 • وارد کردن کلید خصوصی در پایانه فروشگاهی/ سیستم صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی مطابق دستورالعمل شرکت تولید کننده پایانه فروشگاهی/ سیستم صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی

 • امضای صورتحساب‌های الکترونیکی و درخواست‌های ارسالی به سامانه مودیان مطابق با سند دستورالعمل نحوه اتصال به سامانه مودیان که در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.irبارگذاری شده است.

آیا در مورد فروش‌های کالا/‌خدمت معاف از مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب‌ الکترونیکی صادر می گردد؟

بله. می‌بایست برای هرگونه فروش کالا و یا ارائه خدمت، اعم از مشمول یا معاف، صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان صورت گیرد.

حد مجاز فروش برای واحدهای جدیدالتاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی چگونه‏ است؟

حداکثر سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم.

رای دریافت شماره رهگیری مالیاتی چکاری انجام دهم؟

برای دریافت شماره رهگیری مالیاتی می‌بایست اقدام به پیش ثبت نام و ثبت نام جدید نمایید تا به صورت خودکار شماره رهگیری مالیاتی برای شما صادر و به شما نمایش داده و همچنین به شماره همراه شما پیامک خواهد شد.

 

برای این منظور پس از ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک به آدرس my.tax.gov.ir از منوی سمت راست، ابتدا «پرونده‌های مالیاتی» و سپس «پرونده‌های درآمد» را انتخاب نمایید. حال دکمه «ایجاد پرونده مالیات بر درآمد جدید» را کلیک نمایید تا به سامانه پیش ثبت نام الکترونیک هدایت شوید.

در صفحه ابتدایی سامانه پیش ثبت نام می‌توانید از قسمت «سوالات متداول» سوالات و نکات مهم و مورد نیاز برای ثبت نام را مطالعه نمایید.

 

تـوجــه: در صفحه ابتدایی سامانه پیش ثبت نام، کد پستی را به دقت و صحیح وارد نمایید زیرا بعدا امکان تغییر یا اصلاح کد پستی وجود ندارد. در صورتی که دفتر یا محل کسب مشخصی ندارید کد پستی منزل خود را وارد نمایید.

چطور ثبت نام الکترونیک پرونده مالیاتی خود را تکمیل کنم؟

چنانچه پرونده مالیاتی شما تکمیل نشده است می‌توانید با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به آدرس my.tax.gov.ir از منوی سمت راست وارد «پرونده‌های مالیاتی» و سپس «پرونده‌های درآمد» شده پس از آن «جزئیات پرونده» مورد نظر را کلیک نمایید.

در صفحه جدید دکمه «ورود و ویرایش» را کلیک نمایید تا به سامانه ثبت نام الکترونیک هدایت شوید.

در صفحه بعد از سمت چپ تصویر بر روی دکمه «نمایش و ویرایش اطلاعات» کلیک نمایید.

در این پنجره، از کادر «اشکالات و نواقص اطلاعاتی» مواردی که با رنگ قرمز نوشته شده را کلیک نموده و اطلاعات خواسته شده را به دقت تکمیل کنید تا ثبت نام پرونده الکترونیکی مالیاتی شما تکمیل گردد.

در پایان و در صورتی که تمام نواقص اطلاعات پرونده تکمیل شده باشند پیام سبز رنگ «در حال حاضر نقصی در اطلاعات مشاهده نمی‌شود. لطفا در صورت صحت اطلاعات کلید تایید نهایی را فشار دهید.» نمایش داده خواهد شد. حال بر روی دکمه «تایید نهایی» کلیک نمایید.

عنوان دقیق شغلی من در لیست اینتا کد یا آیسیک وجود ندارد، چکار کنم؟

در صورتی که پس از جستجو، عنوان دقیق شغلی خود را در لیست اینتا کد و یا آیسیک مشاهده نمی‌کنید می‌بایست نزدیکترین عنوان به فعالیت خود را با استفاده از ابزار جستجو انتخاب نمایید.

پیامک ابلاغ برگ تشخیص/قطعی مالیات بر املاک اجاری را دریافت کرده‌ام، چرا در کارتابل ابلاغ آن را مشاهده نمی‌کنم؟

در صورتی که پیامکی مشابه متن آبی رنگ پایین از طرف سازمان امور مالیاتی دریافت نموده‌اید، اگر پیش از این «ابلاغ الکترونیک» خود را فعال نکرده باشید برای مشاهده برگ تشخیص/قطعی مالیات بر املاک اجاری خود می‌بایست پس از ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک از صفحه «داشبورد مالیاتی»، گزینه «فعال‌سازی ابلاغ الکترونیک» را کلیک نمایید.

مودی گرامی

با سلام، برگ تشخیص/قطعی مالیات بر املاک اجاری شما در واحد مالیاتی ****** پرونده ********* عملکرد سال **** صادر و آماده ابلاغ می‌باشد. جهت ابلاغ الکترونیکی می‌توانید با مراجعه به درگاه ملی مالیات به آدرس my.tax.gov.ir نسبت به ثبت نام، فعال‌سازی ابلاغ الکترونیکی و مشاهده برگه مربوطه اقدام نمایید‌.

سازمان امور مالیاتی کشور

در گام بعد، پنجره‌ای مشابه تصویر زیر برای شما به نمایش در می‌آید، پس از مطالعه دقیق متن و در صورت صحت آن، موارد خواسته شده را تایید و بر روی دکمه «تایید اطلاعات و درخواست» کلیک نمایید تا ابلاغ الکترونیک برای شما فعال گردد.

حال می‌توانید با مراجعه به بخش «کارتابل ابلاغ الکترونیک» تمام برگه‌های ابلاغ‌های الکترونیک خود را مشاهده نمایید.


موارد نارنجی رنگ، برگه‌های ابلاغی هستند که جدید بوده و تا به حال باز و مشاهده نشده‌اند و موارد سرمه‌ای رنگ، برگه‌هایی هستند که قبلا مشاهده شده‌اند.

نکتـه: مهلت قانونی مشاهده تمام ابلاغ‌های الکترونیک ۱۰ روز از تاریخ صدور می‌باشد که با پیامک به مودی اطلاع‌رسانی می‌گردد. پس از اتمام این مهلت، برای دریافت ابلاغ به صورت دستی، می‌بایست به اداره کل مالیاتی مربوط به پرونده خود مراجعه نمایید.

ملک من به اشتباه به عنوان واحد مسکونی خالی از سکنه ثبت شده است، چه اقدامی می بایست انجام دهم؟

ممکن است واحد مسکونی شما به علت ثبت نکردن آن در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و یا هر علت دیگری، به عنوان واحد مسکونی خالی از سکنه تشخیص داده شده و اطلاعات آن توسط وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی کشور جهت اخذ مالیات واحدهای مسکونی خالی از سکنه ارسال شده باشد.

مودی گرامی در صورت داشتن برگه مطالبه موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم می توانید از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس my.tax.gov.ir، کارتابل ابلاغ الکترونیک، با کلیک بر روی نمایش برگه ابلاغ (برگ مطالبه موضوع ماده ۵۴ مکرر ق. م. م) برگه مربوطه را مشاهده نمائید.

با توجه به اتمام مهلت «عدم پذیرش»، پس از مشاهده برگه تنها امکان پرداخت و اعتراض به برگه وجود خواهد داشت. دقت نمائید در صورت ثبت اعتراض به برگه می بایست حتما اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان کشور نیز اصلاح گردد. همچنین در صورتی که هنوز برگه مطالبه برای شما صادر نشده است (حتی در صورت دریافت پیامک از سامانه ملی املاک و مسکن کشور) نیاز به هیچ اقدام از طرف شما در سازمان امور مالیاتی نمی‌باشد.

 

چطور اعتراض و شکایت خود را نسبت به اوراق مالیاتی ثبت کنم؟

در درگاه ملی خدمات الکترونیک از منوی سمت راست، بر روی «درخواست‌ها» کلیک کرده سپس گزینه «ثبت اعتراضات و شکایات» را کلیک نمایید تا وارد سامانه «اعتراضات و شکایات مالیاتی» شوید.

از «لیست پرونده‌های مودی»، بر روی «انتخاب پرونده» مورد نظر کلیک نمایید.

سپس با استفاده از گزینه‌های نمایش داده شده می‌توانید اعتراض خود را به برگ ارزیابی و یا ابلاغیه رای هیات حل اختلاف مالیاتی، ثبت و مراحل رسیدگی به آن را پیگیری نمایید.

چطور قبض مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی پرداخت کنم؟

در صورتی که از قبل از طرف حوزه مالیاتی برای شما قبض صادر شده و در قسمت «پرداخت قبض‌های مالیاتی» درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی آن را مشاهده می‌کنید، می‌توانید با زدن دکمه «پرداخت آنلاین» مستقیما به درگاه پرداخت بانک رفته و آن را پرداخت نمایید، سپس در منوی «مشاهده قبض‌های پرداختی» آن را مشاهده نمایید.

ولی چنان چه قبض صادر شده خود را در قسمت «پرداخت قبض‌های مالیاتی» مشاهده نمی‌کنید می‌بایست پس از گرفتن شناسه پرداخت و شناسه قبض از حوزه مالیاتی، از طریق عابربانک اقدام به پرداخت آن نمایید.

چطور یک فرار مالیاتی را گزارش کنم؟
با توجه به این که گزارشات مردمی همواره یکی از شیوه‌های مهم شناسایی فرار مالیاتی متخلفان می‌باشد، در صورتی که با هر یک از مصادیق فرار مالیاتی توسط افراد حقیقی یا حقوقی روبرو شدید می‌توانید با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir و از منوی «ارتباط با ما»، به صفحه «گـزارش فـرار مالیـاتـی» رفته و گزارش خود را ثبت و پیگیری نمایید.

برای تکمیل فرم گزارش فرار مالیاتی، نیازی به اعلام مشخصات فردی خود ندارید و می‌توانید صرفا کادر مربوط به نام شخص متخلف را تکمیل نمایید، همچنین اگر مستنداتی در خصوص فرار مالیاتی دارید نیز می‌توانید به فرم الصاق نمایید.

روش دیگر برای گزارش فرار مالیاتی تماس با شماره تلفن ۱۵۲۶ (بدون پیش شماره) می‌باشد.

 

برخی از مصادیق فرار مالیاتی:

 • استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان و اجبار به پرداخت هزینه خدمات و کالاها به صورت نقدی

 • ثبت نکردن درآمد در دفاتر و یا کمتر ثبت کردن آن‌ها از طریق به وجود آوردن خریداران ساختگی و کد (شماره اقتصادی) جعلی و یا کد دیگران، مخصوصا موسساتی که فروش کالای آن‌ها از طریق شعبه، نمایندگی، کارگزار و توزیع‌کننده به عمل می‌آید.

 • حساب‌سازی و حساب به حساب کردن ثبت فروش یا درآمد در حساب‌های بستانکاران، جاری شرکاء و…

 • و تخلفات مالیاتی دیگر

 

چطور نقض قوانین و تخلفات مامورین مالیاتی را گزارش کنم؟

سامانه الکترونیکی پاسخگویی به شکایات و ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور که در اجرای ماده ۲۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد فعال گردیده و به موجب آن شما می‌توانید شکایات خود را ثبت نموده و دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر دفاتر ذی‌ربط مسئولیت رسیدگی به این شکایات را به عهده دارند.

 

برای این منظور می‌توانید با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir و از منوی «ارتباط با ما»، به صفحه «رسیدگی به شکایات (ماده ۲۵ ارتقاء نظام سلامت نظام اداری)» رفته و درخواست خود را ثبت و یا پیگیری نمایید.

درخواست‌هایی که می‌توانید در این سامانه ثبت نمایید موارد زیر می‌باشند:

 • تقدیر و تشکر
 • نقض قوانین و مقررات
 • درخواست وجه غیرقانونی
 • نحوه برخورد مامور مالیاتی

 

نشانی ادارات کل امور مالیاتی را از کجا پیدا کنم؟

با مراجعه به میز خدمت عملیات الکترونیکی مالیاتی به آدرس Tax.gov.ir و انتخاب گزینه «سایر خدمات مالیاتی»، بر روی «نشانی ادارات کل امور مالیاتی» کلیک نمایید.

شماره رهگیری ثبت نام الکترونیک خود را فراموش کرده‌ام، چکار کنم؟

برای بازیابی شماره رهگیری ثبت نام الکترونیک پرونده مالیاتی خود ابتدا می‌بایست به میز خدمت عملیات الکترونیک به آدرس tax.gov.ir مراجعه نمایید.

از بالای صفحه و قسمت «سایر خدمات مالیاتی» بر روی گزینه «یادآوری شماره رهگیری ثبت نام الکترونیک» کلیک نمایید.

در صفحه جدید اطلاعات خواسته شده (شماره تلفن همراه و شناسه/کد ملی و تصویر امنیتی) را وارد کرده و دکمه «پیامک کد رهگیری» را کلیک نمایید تا شماره رهگیری به شماره تلفن همراه شما پیامک شود

 

 

۲۰ سوالات مالیاتی کسب و کارها نوپا و شرکتها درباره سامانه مودیان مالیاتی۲۰ سوالات مالیاتی کسب و کارها نوپا و شرکتها درباره سامانه مودیان مالیاتی۲۰ سوالات مالیاتی کسب و کارها نوپا و شرکتها درباره سامانه مودیان مالیاتی۲۰ سوالات مالیاتی کسب و کارها نوپا و شرکتها درباره سامانه مودیان مالیاتی۲۰ سوالات مالیاتی کسب و کارها نوپا و شرکتها درباره سامانه مودیان مالیاتی

© 2016 موسسه حسابداری نوین تراز تبریز | خدمات حسابداری و حسابرسی

logo-footer

باما در تماس باشید :               

حسابداری تبریز|آموزش حسابداری|حسابرسی تبریز|نرم افزارحسابداری|موسسه حسابداری نوین تراز