سمت : مدیر عامل موسسه آقای مهدی عابدی (عضو انجمن حسابداران خبره ایران )  (IICA(ID:9992 مدرس و مشاور مالیاتی دانش پژوه دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران کارشناس و کارشناس ارشد حسابداری مدیر مالی و مشاور مالیاتی شرکتها و کارخانجات بنام تبریز مربی آموزشگاههای فنی و حرفه ای در رشته حسابداری گواهی…

© 2016 موسسه حسابداری نوین تراز تبریز | خدمات حسابداری و حسابرسی

logo-footer

باما در تماس باشید :