پلمپ دفاتر،خدمات حسابداری:راهنمای تصویری درخواست اینترنتی پلمپ دفاترقانونی روزنامه وکل

پلمپ دفاتر،خدمات حسابداری:راهنمای تصویری درخواست اینترنتی پلمپ دفاترقانونی روزنامه وکل

از اینرو طبق ماده ۱۱ قانون تجارت ،دفاتر مذکور می بایست توسط ادارات ثبت،مهر،امضاء و پلمپ شوند.

پی گیری و عملیات پلمپ دفاتر و اخذ آن از وظایف حسابداران می باشد.

در سال جاری اداره کل ثبت شرکتها تشریفات ثبت نام و اخذ و پلمپ دفاتر قانونی را از طریق اینترنت به انجام می رساند،

به همین منظور موسسه نوین تراز  مراحل ثبت نام اینترنتی را به شرح زیر تقدیم می کند.

ابتدا وارد سایت اداره ثبت شرکتها می شوید.

www.irsherkat.ssaa.ir

راهنمای درخواست پلمپ دفاتر اشخاص حقوقی ثبت شده در مرجع ثبت شرکت ها

اطلاعات متقاضی حقوقی

چنانچه متقاضی  پلمب  شخص حقوقی باشد و اطلاعات مربوط به آن در مرجع ثبت شرکت ها  ثبت شده باشد می بایست از قسمت اطلاعات متقاضی  پلمب  بخش مشخص شده مربوط به این شخص حقوقی را  انتخاب کرد .

019

مشاوره مالی ،مشاوره مالیاتی ،خدمات مالی ،خدمات حسابداری ،خدمات مالیاتی ،تهیه اظهارنامه مالیاتی ،صورتهای مالی اساسی،پلمپ دفاتر

با انتخاب این شخص حقوقی ، بخش های مختلفی که باید در سیستم ورود اطلاعات کرد تغییر خواهد کرد .  ابتدا می بایست تابعیت و سپس شناسه ملی شخص حقوقی را وارد کرد . پس از آن شماره تلفن ثابت و کد پستی  شخصیت حقوقی ، دقیقا مطابق اطلاعات شناسه ملی ورود اطلاعات می کنیم .

نکته : باید توجه داشت که اطلاعات وارد شده باید مطابق شناسه ملی باشد و الا کاربر با این خطا مواجه می شود .

020

در مرحله بعد می بایست اطلاعات “آدرس محل دریافت دفاتر پلمب شده ” ورود اطلاعات گردد .

 کاربران گرامی توجه داشته باشند که دفاتر پلمب  شده ،  صرفاٌ  پس از پلمب با توجه به استان/شهر مقصد و نشانی مربوط ،  به کد پستی درج شده در ذیل برای درخواست کننده ارسال می گردد. پس کاربران می بایست در وارد کردن این اطلاعات دقت لازم را به عمل آورند .در حال حاضر این روش برای شهر تهران امکانپذیر است.

چنانچه شهر مورد نظر کاربران  ، در اقلام اطلاعات ارائه شده   وجودنداشته باشد  ، آن شهر هنوز به سامانه مکانیزه پلمب دفاتر جاری ملحق نگردیده . بنابراین کاربران می بایست  برای درخواست دفاتر پلمب خود به روش مرسوم عمل نمایید.

0052

اطلاعات شخصیت حقوقی

در این صفحه کاربر می بایست اطلاعات شخص حقوقی را به دقت مشاهده و بررسی نماید . در صورت مشاهده هر گونه مغایرت  و یا عدم صحت اطلاعات به واحد ثبتی مربوطه مراجعه نمایند .

نکته : کاربران گرامی باید توجه داشته باشند که دفاتر پس از پلمب به “نشانی” که در این صفحه نمایش  داده شده است ارسال خواهد شد . بنابر این در مورد صحت اطلاعات نشانی شخص حقوقی اطمینان حاصل فرمایید .

046

 پس از کلیک کردن بر روی “تایید اطلاعات شخص حقوقی ”  و همچنین  کلید “گام بعدی ” کلیه اطلاعات شخص حقوقی از طرف کاربر مورد تایید قرار گرفته است .  و در صفحه آینده بر اساس همین اطلاعات به کاربران شماره پیگیری اختصاص داده می شود .

021

اطلاعات تکمیل کننده اظهار نامه

قبل از هر چیز کاربران می توانند شماره پیگیری خود را در این صفحه مشاهده نمایند .

022

در این صفحه ابتدا می بایست  سمت تکمیل کننده اظهار نامه مشخص گردد . و سپس اطلاعات مربوط به یکی از اعضاء هیات مدیره در پایین صفحه ورود اطلاعات می شود .

023

اسامی بقیه اعضاء هیات مدیره در صفحه بعد وارد خواهد شد .

هیات مدیره شرکت / موسسه

 اطلاعات مربوط به ما بقی افراد هیات مدیره شرکت / موسسه  در این صفحه ورود اطلاعات خواهد شد . اطلاعاتی همچون : نام ، نام خانوادگی ، شماره همراه ، کدپستی و غیره .

پس از ورود اطلاعات هر کدام از اشخاص می بایست کلید “ثبت اطلاعات شخص” را کلیک کرد . پس از کلیک بر روی این کلید اطلاعات در پایین صفحه نمایش داده می شود .و می تواناطلاعات شخص دیگر را وارد کرد .

024

نکته : باید توجه داشت اطلاعات اشخاص با تابعیت ایرانی می بایست مطابق با کد ملی شخص  باشد .

چنانچه کاربران قصد مشاهده اطلاعات هر کدام از اشخاص را داشته باشند می توانند بر روی علامت ۰۴۷کلیک نمایند .

و در صورتی که قصد حذف اطلاعات یک شخص وجود داشته باشد ، پس از مشاهده کردن اطلاعات آن شخص توسط کلید۰۴۷ 047 ، با استفاده از کلید “حذف شخص ” می توان آن شخص را حذف نمود .

048

در آخر با استفاده از کلید “گام بعدی” می توان به صفحه بعد وارد شد .

025

سمت هیات مدیره شرکت / موسسه

در این صفحه می توان سمت اشخاص هیات مدیره که در صفحه قبل اطلاعات آنها وارد شده است مشخص نمود .  ابتدا عضو هیات مدیره را مشخص کرده می نماییم .

026

سپس در مقابل آن سمت وی را مشخص خواهیم کرد . مدت تصدی که محدود است و یا نامحدود است  و تاریخ شروع سمت  نیز که از تقویم مشخص شده انتخاب می گردد .

027

در این قسمت وضعیت حدود حق امضاء اعضای هیئت مدیره را تعیین می کنیم .

028

سپس سمت عضو هیئت مدیره را مشخص می کنیم.

029

پس از وارد کردن کلیه اطلاعات ستاره دار مربوط به سمت هیات مدیره ، با استفاده از کلید “ثبت سمت شخص”  سمت شخص ثبت می شود و می توان سمت شخص دیگر را ورود اطلاعات کرد .

031

با استفاده از علامت ۰۴۷ می توان اطلاعات مربوط به سمت هر شخص را مشاهده نمود و یا اینکه آن را ویرایش نمود .

چنانچه کاربران قصد حذف اطلاعات یک شخص را  داشته باشند ، می توان با استفاده از کلید “حذف سمت شخص”  اطلاعات وی را حذف نمود . باید توجه داشت که جهت حذف اطلاعات هر شخص می بایست  قبل از آن بر روی علامت ۰۴۷ کلیک نمود تا اطلاعات نمایش داده شود .

049

در آخر با استفاده از کلید “گام بعدی” می توان به صفحه بعد وارد شد .

030

دفتر مورد تقاضا

در این صفحه نوع  “دفتر مورد تقاضای شخص” دفتر کل و روزنامه  و همچنین “تعداد برگ های دفتر” و “تعداد جلد های دفتر “ آن در این صفحه توسط متقاضی معین خواهد شد  .

011

ابتدا دفتر روزنامه ، تعداد صفخات و تعداد جلد را انتخاب می کنیم وسپس کلید ذخیره را کلیک می کنیم.

012

سپس دفتر کل، تعداد صفخات و تعداد جلد را انتخاب می کنیم وسپس کلید ذخیره را کلیک می کنیم.

013

پس از ورود اطلاعات دفتر مورد تقاضا ، می بایست کلید “ذخیره دفتر مورد تقاضا” جهت ذخیره اطلاعات کلیک شود .

014

چنانچه اطلاعات موردنظر نیاز به حذف داشته باشد می توان با استفاده از“حذف دفتر مورد تقاضا” آن اطلاعات راحذف نمود .

040

چنانچه کاربر نیاز به دفاتر خاص داشته باشد ،(دفاتر خاص دفاتری می باشند که با توجه به الزامات شرکت ها و موسسات ، توسط شخص متقاضی تهیه و چاپ می گردد و متقاضی می بایست پس از اتمام مراحل درخواست و تایید نهایی ، به ادارات پست مرکز استان یا شهرستان و در تهران به منطقه ۱۳ پستی واقع در خ کارگر جنوبی – چهاراه لشکر مراجعه و نسبت به تحویل دفاتر خود اقدام نمایند.

می تواند قسمت “دفاتر خاص “ کلیک نماید .

041

پس از ثبت کلیه اطلاعات این صفحه با استفاده از کلید “گام بعدی” می توان به صفحه بعد وارد شد .

مشاوره مالی ،مشاوره مالیاتی ،خدمات مالی ،خدمات حسابداری ،خدمات مالیاتی ،تهیه اظهارنامه مالیاتی ،صورتهای مالی اساسی،پلمپ دفاتر

تایید صحت اطلاعات

این صفحه دارای دو بخش می باشد .“اظهار نامه پلمپ دفتر تجاری” و “مدارک مورد نیاز” .

متقاضی می بایست در این صفحه صحت  اطلاعات خود را تایید نماید . این کار با کلیک کردن در قسمت ” تایید اظهار نامه پلمپ و مدارک مورد نیاز” انجام خواهد شد .

015

در صفحه “مدارک مورد نیاز” ، کلیه مدارک مورد نیازی که متقاضی می بایست آن را حاضر نماید مشخص می شود .

017

چنانچه صحت تمامی اطلاعات از طرف متقاضی مورد تایید واقع شد ، با استفاده از کلید “پذیرش نهایی” کلیه اطلاعات درخواست به سازمان ارسال خواهد شد .

مدارک مورد نیاز پلمپ دفاتر برای پست کردن به اداره ثبت شرکتها(اشخاص حقوقی )

۱- اصل اظهارنامه پلمپ دفاتر مهر و امضاء شده دریافتی از اینترنت

۲- تصویر آخرین روزنامه رسمی شخصیت حقوقی

۳- تصویر کارت ملی مدیر عامل 

۴- اصل یا تصویر وکالتنامه و یا معرفی نامه در خصوص اشخاص دولتی 

مدارک مورد نیاز پلمپ دفاتر برای پست کردن به اداره ثبت شرکتها(اشخاص حقیقی )

۱-  اصل اظهارنامه پلمپ دفاتر مهر و امضاء شده دریافتی از اینترنت

۲- تصویر کارت ملی متقاضی پلمپ دفاتر

۳-تصویر پروانه کسب و یا مجوز فعالیت کسبی 

حداکثر ظرف ۳ روز تقویمی از طریق باجه ههای پستی به صورت پیشتاز به نشانی : 

تهران تقاطع خیابان میرداماد با اتوبان مدرس پلاک ۲۷۵ کد پستی ۱۹۱۸۹۱۳۳۳۶ ارسال گردد.

قابل توجه : 

پس از ارسال مدارک واخذ کد پیگری قسمت پیگیری درخواست سایت اداره ثبت شرکتها،بخش پلمپ دفاتر را انتخاب کنید.

سپس شماره پیگیری و تاریخ تحویل مدارک به پست را وارد نموده بر روی ارسال اطلاعات پستی کلیگ کنید.

رهگیری مرسوله پستی پس از در شماره پیگیری در سامانه اداره ثبت شرکتها امکانپذیر است.

کاربران گرامی باید توجه داشته باشند که پس از پذیرش نهایی درخواست ، چنانچه مدارک مورد نیاز در موعد مقرر به ثبت شرکت ها واصل نگردد موجب بی اعتباری درخواست ارائه شده خواهد شد .

016

ارسال اطلاعات پستی

پس از کلیک بر روی کلید پذیرش نهایی ، صفحه زیر نمایش داده می شود که شامل اطلاعات درخواست مورد نظر متقاضی است .

018

در این صفحه “اطلاعات پستی” مربوط به مدارک ارسال شده نیز وجود دارد . متقاضیان محترم می بایست پس از ارسال مدارک از طریق پست ، شماره بارکد پستی ، تاریخ تحویل مدارک به پست و نوع مدرک چاپی خود را در این قسمت مشخص نمایند و با استفاده از کلید “ارسال اطلاعات پستی”  اطلاعات مربوط به ارسال مدارک به پست را به سازمان ثبت اسناد ارسال نمایند .

کاربران توجه داشته باشند که ورود و ارسال اطلاعات پستی الزامی است .

بعد از پذیرش نهایی امکان تهیه ۲ نسخه پرینت وجود دارد .

۱- نسخه اظهارنامه پلمپ دفاتر 

۲- نسخه رسید پذیرش درخواست پلمپ 

که لازم است هر دو نسخه را شما بعد از اتمام کار پرینت بگیرید و نسخه اظهارنامه را همراه با مدارک به اداره پست مربوطه ببرید و به اداره ثبت پست کنید.

043

042

با استفاده از کلید “چاپ رسید پذیرش درخواست پلمپ”  رسیدی از طرف سیستم به کاربران از درخواست ارائه می شود .

044

در صفحه “مدارک مورد نیاز” ، کلیه مدارک مورد نیازی که متقاضی می بایست آن را حاضر نماید مشخص می شود .

017

043

042

با استفاده از کلید “چاپ رسید پذیرش درخواست پلمپ”  رسیدی از طرف سیستم به کاربران از درخواست ارائه می شود .

نمونه تصویر نسخه اظهارنامه پلمپ دفاتر 

تصویر اظهارنامه پلمپ دفاتر

تصویر نسخه پذیرش درخواست پلمپ دفاتر

تصویر نسخه پذیرش درخواست پلمپ دفاتر

 در خاتمه مطلب تاکید می کنیم بعد از ثبت درخواست اینترتی پلمپ دفاتر ، ارسال مدارک از طریق دفاتر پستی منتخب الزامی است.

بعد از ارسال مدارک از طریق پست و درج شماره رسید پستی در قسمت درخواست پی گیری پرتال اداره ثبت شرکتها ، مدارک بوسیله کارشناسان اداره شرکتها بررسی و درصورت نداشتن مغایرت مدارک ارسالی با اطلاعات موجود در اداره ثبت شرکتها ، صحت اطلاعات تایید و اجازه پرداخت وجه دفاتر و پلمپ آنها را می دهند و و با مراجعه به سایت پرداخت وجه تعیین شده را به صورت اینترنتی انجام می دهید.

در زیر یک نمونه تصویر تایید کارشناس و اجازه پرداخت وجه پلمپ را مشاهده می کنید.

تصویر مجوز پرداخت اینترنتی پلمپ دفاتر قانونی

© 2016 موسسه حسابداری نوین تراز تبریز | خدمات حسابداری و حسابرسی

logo-footer

باما در تماس باشید :               

حسابداری تبریز|آموزش حسابداری|حسابرسی تبریز|نرم افزارحسابداری|موسسه حسابداری نوین تراز