آموزشی

کاملا رایگان
 • جهت دریافت نرم افزار دانشجویی کارآموزی به دفتر موسسه مراجعه نمایید
 • دمو استفاده آزمایشی یک ماهه از نرم افزار شرکتی
 • دمو استفاده آزمایشی یک ماهه از نرم افزار فروشگاهی
 • دمو استفاده آزمایشی یک ماهه از نرم افزار بازرگانی
 • دمو استفاده آزمایشی یک ماهه از نرم افزار پیمانکاری
 • دمو استفاده آزمایشی یک ماهه از نرم افزار خدماتی

CRM

$ per month
 • ایتم های لیست
 • ایتم های لیست
 • ایتم های لیست
 • ایتم های لیست
 • ایتم های لیست
 • ایتم های لیست

نهایی

$38 per month
 • ایتم های لیست
 • ایتم های لیست
 • ایتم های لیست
 • ایتم های لیست
 • ایتم های لیست
 • ایتم های لیست

کوچک

$8 per month
 • ایتم های لیست
 • ایتم های لیست
 • ایتم های لیست
 • ایتم های لیست
 • ایتم های لیست
 • ایتم های لیست

استاندارد

$18 per month
 • ایتم های لیست
 • ایتم های لیست
 • ایتم های لیست
 • ایتم های لیست
 • ایتم های لیست
 • ایتم های لیست

شرکتی

$28 per month
 • ایتم های لیست
 • ایتم های لیست
 • ایتم های لیست
 • ایتم های لیست
 • ایتم های لیست
 • ایتم های لیست

برگه ها

[برگه ها layout=”horizontal” nav_color=”accent6″ left_color=”accent7″ right_color=”accent1″] [tab icon=”” title=”First tab”]

Invent, Build & Deploy.

فریش تم حاصل یک تفکر تحول گرا و زیبایی محور است،فعالیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد بود که همیشه مشتریانی راضی و وفادار گرده هم آوریم که به لطف خداوند در چند ماه اخیر این تفکر به یک واقعیت تبدیل شده… ما شما را شگفت زده خواهیم کرد شعار ما نیست بلکه یک واقعیت هست که در هر خرید به روشنی دیده خواهد شد.

Case Studies [/tab] [tab icon=”” title=”Second tab”]

گروه طراحی فریش تم

that wise men answered a thousand years ago. Working from home meant we could vary snack and coffee breaks, change our desks or view, goof off, drink on the job, even spend the day in pajamas, and often meet to gossip or share ideas. On the other hand, we bossed ourselves around, set impossible goals, and demanded longer hours than office jobs usually entail. It was the نهایی “flextime,” in that it depended on how flexible we felt each day, given deadlines, distractions, and workaholic crescendos. [/tab] [tab icon=”” title=”Third tab”] Oh how we love pumpkin season. You did know this gourd-ish squash has its own season, right? Winter, Spring, Summer, Pumpkin…. We anxiously anticipate it every year. [/tab] [tab icon=”” title=”Tab 4″]

 • پنل یک

  Invent, Build & Deploy.

  فریش تم حاصل یک تفکر تحول گرا و زیبایی محور است،فعالیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد بود که همیشه مشتریانی راضی و وفادار گرده هم آوریم که به لطف خداوند در چند ماه اخیر این تفکر به یک واقعیت تبدیل شده… ما شما را شگفت زده خواهیم کرد شعار ما نیست بلکه یک واقعیت هست که در هر خرید به روشنی دیده خواهد شد.

  Case Studies
 • پنل دو

  گروه طراحی فریش تم

  that wise men answered a thousand years ago. Working from home meant we could vary snack and coffee breaks, change our desks or view, goof off, drink on the job, even spend the day in pajamas, and often meet to gossip or share ideas. On the other hand, we bossed ourselves around, set impossible goals, and demanded longer hours than office jobs usually entail. It was the نهایی “flextime,” in that it depended on how flexible we felt each day, given deadlines, distractions, and workaholic crescendos.

 • پنل سه

  Oh how we love pumpkin season. You did know this gourd-ish squash has its own season, right? Winter, Spring, Summer, Pumpkin…. We anxiously anticipate it every year.
[/tab] [/برگه ها]

مجموعه کشویی

 • پنل یک

  Invent, Build & Deploy.

  فریش تم حاصل یک تفکر تحول گرا و زیبایی محور است،فعالیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد بود که همیشه مشتریانی راضی و وفادار گرده هم آوریم که به لطف خداوند در چند ماه اخیر این تفکر به یک واقعیت تبدیل شده… ما شما را شگفت زده خواهیم کرد شعار ما نیست بلکه یک واقعیت هست که در هر خرید به روشنی دیده خواهد شد. Case Studies

 • پنل دو

  گروه طراحی فریش تم

  that wise men answered a thousand years ago. Working from home meant we could vary snack and coffee breaks, change our desks or view, goof off, drink on the job, even spend the day in pajamas, and often meet to gossip or share ideas. On the other hand, we bossed ourselves around, set impossible goals, and demanded longer hours than office jobs usually entail. It was the نهایی “flextime,” in that it depended on how flexible we felt each day, given deadlines, distractions, and workaholic crescendos.

 • پنل سه

  Oh how we love pumpkin season. You did know this gourd-ish squash has its own season, right? Winter, Spring, Summer, Pumpkin…. We anxiously anticipate it every year.

یوتیوب-ویدیو

http://vimeo.com/pricefilms/pencils

فلش

نویسنده

نویسنده یک