مشاور مالیات در تبریز

انواع برگ تشخیص مالیاتی پس از اینکه ممیز مالیاتی تمام موارد موجود را بر اساس اطلاعات و دلایل کافی بررسی نمود برگ تشخیص تهیه می شود. انواع برگ تشخیص مالیاتی انواع برگ تشخیص معمولا شامل ۳ نوع میباشد:عملکرد،حقوق و تکلیفی. همه شرکت ها موظف هستند که لیست های بیمه و مالیات لیست حقوق ها را…

© 2016 موسسه حسابداری نوین تراز تبریز | خدمات حسابداری و حسابرسی

logo-footer

باما در تماس باشید :               

حسابداری تبریز|آموزش حسابداری|حسابرسی تبریز|نرم افزارحسابداری|موسسه حسابداری نوین تراز