حسابرسی و بازسی بیمه تبریز

بازرسی بیمه‌ای یکی از فرایندهای اداری است که در سازمان تامین‌اجتماعی به منظور شناسایی کارگران و تامین حقوق بیمه‌ای آن‌ها صورت می‌گیرد. بازرسی بیمه‌ای به دو صورت انجام می‌شود. در حالت اول بازرسی از کارگاه‌ها در جهت شناسایی نیروهای مولد و کارگران است. در حالت دوم نوعی حسابرسی بیمه‌ای از دفاتر قانونی صورت می‌پذیرد. بازرسی…

© 2016 موسسه حسابداری نوین تراز تبریز | خدمات حسابداری و حسابرسی

logo-footer

باما در تماس باشید :               

حسابداری تبریز|آموزش حسابداری|حسابرسی تبریز|نرم افزارحسابداری|موسسه حسابداری نوین تراز