خدمات حسابرسی در تبریز

مراحل اعتراض و نحوه رسیدگی به پرونده مالیاتی (آیین دادرسی مالیاتی) همیشه مودیان در مورد اعتراض به برگ تشخیص های صادر شده از طرف اداره امور مالیاتی با نوعی سر در گمی همراه هستن متن حاضر در مورد مراحل اعتراض و نحوه رسیدگی به پروند مالیاتی اعتراض شده با زمان های مقرر به نگارش در…

© 2016 موسسه حسابداری نوین تراز تبریز | خدمات حسابداری و حسابرسی

logo-footer

باما در تماس باشید :               

حسابداری تبریز|آموزش حسابداری|حسابرسی تبریز|نرم افزارحسابداری|موسسه حسابداری نوین تراز