ترتیب اعتراض و حل اختلاف مالیاتی

نحوه بررسی مالیات متعلقه مودیان مالیاتی نحوه بررسی مالیات متعلقه مودیان درآمد واقعی مؤدی براساس ادله و مستندات نه صرفا اطلاعیه‌های استخراج شده از سامانه کلمات کلیدی : اخبار حسابداری/اخبار امور مالیاتی/قوانین و بخشنامه ها/نحوه بررسی مالیات متعلقه مودیان درآمد واقعی مؤدی پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۳/۵۳۷ مورخ ۱۰/۲۸/ ۱۳۹۳ موضوع نحوه برخورد و اقدام در خصوص…

© 2016 موسسه حسابداری نوین تراز تبریز | خدمات حسابداری و حسابرسی

logo-footer

باما در تماس باشید :               

حسابداری تبریز|آموزش حسابداری|حسابرسی تبریز|نرم افزارحسابداری|موسسه حسابداری نوین تراز