هزینه های قابل قبول از دیدگاه قانونی

هزینه های قابل قبول از دیدگاه قانونی . در این مقاله سعی شده تا برسی شود از نظر اداره دارایی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات شرکت ها ، کدام یک از هزینه ها قابل قبول و کدام غیر قابل قبول هستند. با استناد به ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم می توانیم این…

© 2016 موسسه حسابداری نوین تراز تبریز | خدمات حسابداری و حسابرسی

logo-footer

باما در تماس باشید :               

حسابداری تبریز|آموزش حسابداری|حسابرسی تبریز|نرم افزارحسابداری|موسسه حسابداری نوین تراز