فیلم های آموزشی برای ارتقا توانایی شما در زمینه حسابداری در زیر قابل مشاهده میباشد 

بر روی هر یک از مطالب کلیک کرده و تماشا نمایید . 

فیلم آموزشی نحوه تنظیم و ارسال معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم
فیلم آموزشی سود و زیان و استاندارد های حسابداری مروبط به سود و زیان