معرفی  موسسه

موسسان موسسه حسابداری نوین تراز تبریز از سال ۱۳۷۸ فعالیتهای حسابداری و حسابرسی خود را از طریق حسابداری برای موسسات خدماتی شروع نموده و در ادامه با تصدی امور مالی کارخانجات بزرگ صنعتی و پیمانکاری همراه اساتید بنام کسب تجربه کرده است و از سال ۱۳۸۶دوره های آموزشی خودرا در قالب آموزشگاه فنی و حرفه ای در سطح شهر ارایه کرده است .

در سالهای بعد موسسان موسسه فعالیتهای مختلف مالی را با موفقیت سپری کرده  و اندوخته ای گرانقیمت جهت ادامه کار خود فراهم نموده اند تا در نهایت اقدام به تاسیس موسسه جهت ارایه قانونی خدمات مالی کرداند و تا به امروز با گسترش دادن خدمات  خود به انجام کار های مرتبط  مالی اقدام نموداند.

امید است با انجام اصولی کار حسابداری بتوانیم در گسترش هر چه بیشتر علم و فن حسابداری در صنعت دیارمان آذربایجان ، همانا حسابداری که قلب تپنده یک سازمان میباشد را نهادینه کرده و باعث شکوفایی هر چه بیشتر اشتغال شویم .

ما برآنیم تا تجربه را همراه دانش روز تقدیم کنیم .

واحدهای فعال ما عبارتند از :

۱- واحد خدمات مشاور مالی و حسابداری

۲- واحد حسابرسی

۳- واحد فروش نرم افزارهای مالی ( نمایندگی رسمی نرم افزار های  حسابداری  تدبیر و فروشگاهی سیبا در آذربایجان شرقی )

۴- واحد آموزش : آموزش عملی حسابداری از سطح پایه  تا پیشرفته

 سایر خدمات : 

معرفی نیروی انسانی بخش حسابداری با تجربه

برگزاری دوره های کارورزی و کارآموزی حسابداری

مکانیزه کردن بخش انبار و سیستم های مالی کارخانجات و کارگاههای تولیدی صنعتی

مشاوره و خدمات حسابداری برای کلیه اصناف و…