امکانات   

 • امکان ثبت اطلاعات پروژه ها در ساختار درختی شامل نام پروژه ,مساحت عرصه ,حدود و تصاویر اسکن شده
 • امکان اسکن و مشاهده مدارک مرتبط با پروژه ( پروانه ساختمان, گواهی عدم خلاف, پایان کار و …)
 • امکان نمایش نقشه های پروژه
 • امکان ثبت اطلاعات واحدهای (املاک) موجود در هر پروژه شامل
 1. موقعیت ملک (پروژه, بلوک, طبقه, واحد)
 2. مساحت ( اولیه , ثبتی)
 3. حدود ملک
 4. متعلقات (تراس, انباری, پارکینگ و … )
 5. کاربری ( مسکونی, تجاری, اداری, انبار, پارکینگ …)
 6. شماره اشتراکات ( آب , برق , گاز , تلفن )
 7. نقشه ( پلان )
 • امکان جستجوی پیشرفته املاک بر اساس فاکتورهای مورد نظر کاربر
 • امکان ثبت درصد پیشرفت فیزیکی کار
 • امکان تعیین واحدهای قابل فروش
 • امکان ثبت قیمتهای فروش
 • امکان ثبت شرایط واگذاری
 • امکان ثبت اطلاعات متقاضیان خرید ( مشتریان )
 • امکان ثبت قراردادهای فروش
 • انجام کنترلهای لازم جهت جلوگیری از فروش مجدد املاک دارای قرارداد فروش
 • امکان چاپ قراردادهای فروش
 • امکان ابطال قرارداد فروش ( برگشت از فروش )
 • امکان ثبت فیش های واریزی و چک های دریافتی از مشتریان
 •  امکان ثبت اسناد تضمینی دریافت شده از مشتریان
 • مشاهده آخرین وضعیت مالی مشتریان از سیستم حسابداری
 • امکان ثبت وضعیت اسنادی املاک ( پایان کار, سند )
 • امکان اسکن و مشاهده تصاویرمدارک و اسناد مرتبط با هر یک از املاک
 • امکان دسترسی به اطلاعات املاک از طریق رابط گرافیکی (GIS)
 • نمایش اطلاعات املاک در محیط گرافیکی (GIS) بر اساس آخرین وضعیت پایگاه اطلاعاتی
 • تهیه انواع گزارشات مورد نیاز شامل گزارشات فروش
 • امکان طراحی گزارشات جدید یا دستکاری در گزارشات موجود توسط کاربر ( گزارش ساز پویا)