آدرس

آدرس : تبریز/تقاطع خیابان امام و خیابان رضانژاد جنوبی / طبقه دوم آژانش نفس پرواز 

تلفن : ۳۳۳۴۶۴۴۷

  ♦ ساعات کار شنبه تا چهارشنبه :   ۹ صبح الی ۱۴   و    ۱۷ الی ۱۹

 info@novintaraz.ir


  تماس با مدیریت (مهدی عابدی ) :  ۰۹۱۴۱۰۴۱۳۶۰         

کانال تلگرام حسابداری تبریز انیستاگرام نوین تراز